GS1 DataBar

GS1 DataBar strekkoder blir ofte brukt til å merke ferske matvarer. Disse strekkodene kan inneholde tilleggsinformasjon om produktet, som f.eks. batch/lot-nummer eller utløpsdato. I tillegg kan andre attributter (applikasjonsidentifikatorer) som brukes i kassepunktet legges inn i koden, f.eks. vekt.

Forskjellige typer GS1 DataBar strekkoder

GS1 DataBar-familien består av syv forskjellige symboler. Fire av disse for bruk i kassepunktet og tre som brukes i andre sammenhenger.

​​

GS1 DataBar
Omnidirectional

GS1 DataBar Stacked
Omnidirectional

GS1 DataBar Expanded

GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Truncated


GS1 DataBar Limited


GS1 DataBar Stacked

– Symbol ID: ]E0
– Brukes i kassepunktet
– Kapasitet: 14 numeriske tegn
– Omnidireksjonell
– Støtter GTIN (Global Trade Item Number) og GCN (Global Coupon Number)
– Støtter ikke attributter


– Symbol ID: ]E0
– Brukes i kassepunktet
– Kapasitet: 14 numeriske tegn
– Omnidireksjonell
– Støtter GTIN (Global Trade Item Number og GCN (Global Coupon Number)
– Støtter ikke attributter


– Symbol ID: ]E0
– Brukes i kassepunktet
– Kapasitet: Maks. 74 numeriske tegn eller 41 alfanumeriske tegn
– Omnidireksjonell
– Støtter GTIN (Global Trade Item Number)
– Støtter attributter


– Symbol ID: ]E0
– Brukes i kassepunktet
– Kapasitet: Maks. 74 numeriske tegn eller 41 alfanumeriske tegn
– Omnidireksjonell
– Støtter GTIN (Global Trade Item Number)
– Støtter attributter


– Symbol ID: ]E0
– Brukes ikke i kassepunktet
– Kapasitet: 14 numeriske tegn
– Kun lineær avlesning
– Støtter GTIN (Global Trade Item Number)
– Støtter ikke attributter


– Symbol ID: ]E0
– Brukes ikke i kassepunktet
– Kapasitet: 14 numeriske tegn
– Kun lineær avlesning
– Støtter GTIN (Global Trade Item Number)
– Første siffer i GTIN må være 0 eller 1
– Støtter ikke attributter


– Symbol ID: ]E0
– Brukes ikke i kassepunktet
– Kapasitet: 14 numeriske tegn
– Kun lineær avlesning
– Støtter GTIN (Global Trade Item Number)
– Støtter ikke attributter