Direktoratet for E-helse sin GS1 veileder

En veileder som skal bidra til enhetlig bruk av GS1-standarder i helsesektoren

Direktoratet for e-helse anbefaler å bruke GS1-standarder i helse- og omsorgssektoren. GS1-standarder sikrer effektiv drift og sporbarhet, samtidig som det øker pasientsikkerheten

Direktoratet for e-helse har publisert Veileder for bruk av GS1-standarder for identifikasjon og sporbarhetehelse.no.

Målsettingen med veilederen er blant annet å øke pasientsikkerheten ved at GS1-standardene blir tatt i bruk av så mange som mulig og på en enhetlig måte.

GS1-standardene bidrar til sporing på tvers av helseforetak og mellom forskjellige aktører i helsesektoren. Felles identifikasjon av legemidler, medisinsk utstyr, lokasjoner og personer bidrar til bedre sporbarhet og kontroll.

Grafikk av helseartikler, medisiner og utstyr og helse ikonet til GS1.

Direktoratet for e-helse anbefaler at GS1 standarder tas i bruk for følgende formål:

Det anbefales at disse standardene kombineres med en GS1 standard for datafangst: strekkoder, Data Matrix eller RFID.

Bruken av disse identifikatorene muliggjør kobling mellom den delte forsyningskjeden for helsetjenester, til klinisk arbeid og resultatet er full sporbarhet. Det bidrar til å optimalisere pasientsikkerhet og effektivitet ved hvert enkelt trinn i det kliniske pasientforløpet, på hvert behandlingssted. 

GS1’s globale helseengasjement

Kontaktperson innen helse

Stephen Bølstad

Ansvarlig for Helsesektoren

928 04 257

sb@gs1.no