EPC/RFID

Elektronisk produkt kode (EPC), er det standardiserte elektroniske formatet for unike identifikatorer som er knyttet til fysiske produkter eller gjenstander, transportenheter og lokasjoner. Formatet omfatter også andre identifiserbare objekter som har betydning for forretningsmessig virksomhet.

GS1 EPC/RFID

EPC har flere ulike representasjoner, inkludert binære formater som passer til bruk i RFID brikker/koder, og tekstformater egnet for datadeling mellom bedriftenes og organisasjonenes forretnings- og informasjonssystemer.

GS1’s EPC Tag Data Standard (TDS) angir dataformatet for EPC, og inneholder en koding for nummersystemet inkludert GS1 standard identifikasjon i en EPC. Når den unike EPC er kodet og lagret på individuelle RFID-brikker, kan radiobølger brukes til å fange de unike identifikatorene i svært høy hastighet, og på avstander godt over 10 meter uten direkte «line-of-sight» kontakt. De egenskapene som RFID teknologien har, kan blant annet utnyttes til å få frem synlighet i verdikjedene (Supply Chain Visibility), og gjennom forbedret oversikt gi økt kontroll, sikkerhet og lagernøyaktighet for bedriftene.
 

RFID teknologien har vært under lang og meget omfattende utvikling, og det finnes i dag RFID løsninger for de fleste områder, eksempelvis for RFID merking av borerør innen Olje og Offshore hvor RFID brikkene tåler ekstreme belastninger fra trykk og varme, til merking av klær i butikker.

Det finnes RFID tags som eksempelvis kan festes til metall noe som var vanskelig tidligere. GS1 standard for RFID teknologi er basert på UHF (Ultra High Frequency) RFID, og dette har ført til at det i dag er veldig mange leverandører tilgjengelig som leverer UHF RFID lesere, UHF RFID tags og programvareløsninger. I dag kan du eksempelvis koble din smart telefon til en UHF RFID leser, og det finnes mange alternativer løsninger.

EPC/RFID Standarder (alle lenker åpner i nytt vindu)

Identifikasjon

RFID Air Interfaces (Radioprotokoll)

RFID Software Interfaces

Retningslinjer for implementering