GS1 Digital Link

En standard som gir merkevareeiere mulighet til å koble innholdet i strekkoden til webadresser med sanntidsoppdatert informasjon, som både forbrukere og alle deler av verdikjeden kan få tilgang til.

Nytt verktøy for forbrukerkommunikasjon

I forbindelse med at den tradisjonelle strekkoden på forbrukerpakning skal byttes ut med to-dimensjonale koder (2D-koder), som QR-koden, har GS1 utviklet en ny standard, GS1 Digital Link. Standarden brukes inn i en QR-kode og gir merkevareeiere muligheten til å koble innholdet i strekkoden til webadresser med sanntidsoppdatert informasjon, som både forbrukeren og alle deler av verdikjeden kan ha tilgang til.


GS1 Digital Link på tre minutter

Hvordan fungerer GS1 Digital Link

Ved å koble produktets unike identitet til kilder online med informasjon i sanntid, som er kontrollert av produsent/merkevareeier, gir standarden nye muligheter for bærekraftsinformasjon, merkevarebygging og for å møte fremtidige informasjonskrav fra myndigheter og forbrukere. Merkevareeier vil også ha mulighet til å tilgangsstyre hvem som har tilgang på hvilken informasjon, ved at deler av informasjonen tilgangsstyres gjennom pålogging og autentisering. Samtidig kan forhandlere av produktet benytte samme kode til å peke til egen informasjon – da gjennom bruk av egen app (f.eks Coop, Trumf, Æ ol.)

Vil du vite mer om GS1 Digital Link

Den siste versjonen av standarder og retningslinjer for implementering finner du på gs1.org

Kom i gang med GS1 Digital Link

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om GS1 Digital Link eller ønsker hjelp for å komme i gang.

Kontaktperson innen byggenæringen:

Knut Mathisen

Ansvarlig for Byggenæringen

951 96 044

km@gs1.no

Kontaktperson for merkevareeiere og varehandelen:

Terje Menkerud

Seniorrådgiver
Datafangst

91806499

tm@gs1.no

Kontaktperson for systemleverandører:

Anders Askevold

Leder GS1 Smart Centre og Partner Program
Seniorrådgiver

92249361

aa@gs1.no