Strekkoden har bidratt til 50 år med fremtidsrettet innovasjon

26. juni 1974 ble den aller første skanningen av en strekkode gjennomført på et Marsh supermarked i Ohio, USA. Dette både effektiviserte og forenklet handelen. Køer ble kortere og menneskelige feil kunne minimeres.

For femti år siden gikk bransjeledere sammen for å forbedre måten vi handler på og skapte strekkoden. Fra det øyeblikket kunne en enkel skanning i kassen koble det fysiske produktet til dets digitale identitet. Dette bidro til at informasjon kunne deles gjennom en forsyningskjede og interessenter kunne være sikre på at et produkt faktisk var det det utga seg for å være. Dette har gjort det enklere for handelspartnere og tryggere for forbrukere.

Når en strekkode skannes vil den identifisere et produkt og det samme kan skje med QR-kode med GS1 standard, men QR-koden kan samtidig gjøre så mye mer. Dette åpner opp for ny verden av informasjonsdeling. I en butikk kan varer automatisk prises eller stoppes ut ifra hvor nærme de er best før og siste forbruksdag. En forbruker kan få tilgang til all mulig informasjon om produktet gjennom en enkel skanning med en smart telefon, mens en håndverker kan skanne den samme koden og tilgang til relevant informasjon for sin jobb. På et sykehus kan 2D-koder bidra til å forenkle og effektivisere drift. Fantasien er det som setter en stopper for informasjon som kan deles.


Vi kjenner alle strekkoden fra produkter vi møter hver dag.
Det som startet med et ønske om å gjøre køene i supermarkedene kortere, har siden – ganske ubemerket for de fleste, utviklet seg til å spille en stor rolle for flere sektorer. 
Ikke bare i Norge, men i hele verden.

Nå står den velkjente rekken av streker overfor en endring av utseende og muligheter for å bære mer informasjon, som gir den en unik rolle å spille i utviklingen av den sirkulære økonomien og samfunnets grønne utvikling.

Utforsk vår historie

1973

3. april 1973 skaper ledere i den amerikanske detaljhandelssektoren for dagligvarer strekkoden – en innovasjon som har revolusjonert vår moderne økonomi og samfunn. I 2016 kaller BBC oppfinnelsen en av 50 ting som skapte den moderne økonomien.

1974

Den amerikanske organisasjonen Uniform Code Council (UCC) blir utnevnt som administrator av den nye Universal Product Code (UPC) strekkoden.

Den 26. juni 1974, i et Marsh supermarked i Ohio, blir en pakke med Wrigleys tyggegummi det første produktet i verden som skannes med en strekkode.

1977

European Article Numbering (EAN) Association blir etablert som en internasjonal ideell standardiseringsorganisasjon i Brussel, Belgia. Den nye EAN-strekkoden er fullt kompatibel med UPC-strekkoden i USA.

1983

Tradisjonelle strekkoder utvides og brukes utover kasseapparater for engrospakker, kasser og kartonger.

1989

GS1 publiserer sin første internasjonale standard for elektronisk datautveksling (EDI), som skaper en effektiv, sikker og automatisert måte for handelspartnere å utveksle informasjon og kommunisere med hverandre.

1995

GS1 utvider til helsesektoren, med standarder for å øke pasientsikkerheten, drive effektivisering av forsyningskjeder og forbedre identifikasjon og sporbarhet av medisinske produkter.

1999

Spesifikasjoner for GS1 DataBar blir godkjent. Disse «forminskede» og stablede strekkodene kan identifisere små gjenstander som smykker og fersk mat – og bære mer informasjon enn tradisjonelle strekkoder.

2000

Ved begynnelsen av det nye årtusenet er GS1 tilstede i 90 land.

2002

GS1s globale standardiseringsprosess (GSMP) lanseres, som tilbyr en nøytral arena for industrien til å diskutere felles forretningsutfordringer og etablere nye standardbaserte løsninger for sine virksomheter.

2003

EPCglobal, Inc. blir dannet for å innovere og utvikle standarder for Electronic Product Code (EPC) og for å støtte bruk av radiofrekvensidentifikasjon (Radio Frequency Identification [RFID]-teknologi), for å forbedre nøyaktigheten av lager og øke synligheten i forsyningskjeden.

2004

GS1 DataMatrix blir godkjent og er den første todimensjonale strekkoden som blir adoptert av GS1.

GS1 Global Data Synchronization Network (GS1 GDSN®) blir lansert. Dette produktdatanettverket gjør det mulig for enhver bedrift, hvor som helst, å sømløst dele høykvalitets produktinformasjon.

2005

UCC og EAN fusjonerer, og skaper en enkelt internasjonal organisasjon med 101 lokale GS1 medlemsorganisasjoner (MOs).

2006

GS1 lanserer den første globale standarden for sporbarhet, som baner vei for forbedret interoperabilitet og gjennomsiktighet i forsyningskjeden.

2010

Ettersom e-handel vokser, går GS1 inn i business-to-consumer (B2C) (bedrift til forbruker) verdenen, for å utforske standarder for å gi forbrukere direkte tilgang til produktinformasjon gjennom deres mobile enheter.

2013

GS1 mottar akkreditering av U.S. Food and Drug Administration (U.S. FDA) som en utstedende byrå for de unike enhetsidentifikatorene (UDIs) som brukes til å unikt identifisere medisinske enheter globalt.

2014

GS1 bygger en ny global strategi for å møte kravene fra digital omnichannel-handel, inkludert ratifisering av deres første «digitale» standard.

2016

BBC kaller GS1-strekkoden en av «de 50 tingene som skapte verdensøkonomien».

2018

GS1 utvider til finanssektoren som en akkreditert utsteder av juridiske enhetsidentifikatorer (LEIs), koder som entydig identifiserer selskaper som deltar i finansielle transaksjoner.

2019

GS1 Registry Platform (GRP) blir etablert som en pålitelig kilde til GS1 Company Prefixes (GCPs foretaksprefiks på norsk), Global Trade Item Number (GTIN) og GS1 Global Location Numbers (GLN). Verified by GS1 gjør det mulig for brukere å dra nytte av plattformen: merkeeiere kan dele grunnleggende data om sine produkter, og forhandlere og markedsplasser kan verifisere identiteten til produktene de selger.

2020

GS1 Digital Link-standarden bruker QR-koder for å hjelpe forbrukere med å koble seg til store mengder merkeautoriserte data på nettet, inkludert produktinformasjon, kampanjer, ingredienser, oppskrifter og mer.

2021

GS1 støtter industrien med et mål om å lese todimensjonale strekkoder—QR-koder og GS1 DataMatrix —ved salgspunkter rundt om i verden innen utgangen av 2027.

2022

En felles rapport fra Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Verdens økonomiske forum (WEF) skisserer kraften av GS1-produkt- og stedsidentifikasjon for å gjøre grenseoverskridende handel mer effektiv, inkluderende og bærekraftig.

2023

GS1 feirer 50-årsjubileum for strekkoden sammen med sin familie av 116 lokale GS1 MOs. Over 1 milliard produkter bærer nå GS1-strekkoder som skannes milliarder av ganger hver dag rundt om i verden.