To-dimensjonale (2D) strekkoder

To-dimensjonale (2D) strekkoder er formet som kvadrater eller rektangler og inneholder mange små, individuelle prikker.

En enkelt 2D strekkode kan inneholde en betydelig mengde informasjon og er lesbar selv når de er skrevet ut i liten størrelse eller gravert på et produkt. 2D-strekkoder brukes i et bredt spekter av bransjer, fra produksjon og lager til logistikk og i helsesektoren.

GS1 DataMatrix

  • Symbol ID: ]d2
  • Kapasitet: 3116 numeriske tegn eller 2335 alfanumeriske tegn
  • Omnidireksjonell
  • Støtter alle GS1 ID-nøkler
  • Støtter attributer (applikasjonsidentifikatorer AI)


QR Kode

  • Symbol ID: ]Q1
  • Kapasitet: 7089 numeriske kapasitet eller 4296 alfanumeriske tegn
  • Omnidireksjonell
  • Støtter alle GS1 ID-nøkler
  • Støtter GS1 Digital Link