GRAI (Global Returnable Asset Identifier)

Global Returnable Asset Identifier er en av de to GS1 identifikasjonsnøklene som brukes for å identifisere verdier og eiendeler. GRAI er spesielt egnet for forvaltningen av gjenbrukbare transportenheter.

I distribusjonsprosesser, blir returnerbare enheter brukt av bedrifter til å pakke, beskytte og transportere fysiske produkter.  Disse enhetene gjenbrukes for flere leveranser. For eksempel containere, kasser, brødpanner, paller og ølfat. Returbare eiendeler kan eies enten av den enkelte handelspartner, eller kan leies via et system der selskapene samarbeider om bruk av disse eiendelene. GRAI kan kodes i en strekkode eller EPC/RFID-brikke som skannes eller leses for å registrere automatisk en returnerbar eiendels bevegelser. For eksempel, når det den brukes til å sende varer eller når den returneres tom. GRAI (med serienummer) kan også brukes til å administrere regelmessig vedlikehold og reparasjoner. Ved hjelp av automatisk datafangst, brukes GRAI til å spore og administrere verdifulle returnerbare eiendeler. GRAI gir også handelspartnere i verdikjeden større synlighet. Når et selskap vet hvilke varer som befinner seg på eller i en bestemt returnerbar enhet, kan eiendelen spores og, på samme tid, kan varene den inneholder spores.