Nyheter fra GS1 Norway

Filter

2D-koder i NorgesGruppen

 • 8. mars 2023

NorgesGruppen har nå startet utrullingen av 2D-koder på egne merkevarer. Det første produktet med todimensjonale strekkoder (2D-kode) er nå å finne i NorgesGruppens kjeder.

NorgesGruppen starter med 2D-koder på egne merkevarer

 • 1. februar 2023

NorgesGruppen, Matvett og GS1 Norway har i lengre tid samarbeidet om å inkludere holdbarhetsdato i strekkoden, som et tiltak for å senke matsvinnet. Nå starter NorgesGruppen med 2D-koder på egne merkevarer.

Kan vi redde maten med 2D-koder?

 • 30. september 2022

I snitt kaster hver av oss 40 kg mat i året. Nå kan dynamisk informasjon i 2D-koder bidra til å redusere dette.

Introduksjon av 2D-koder tar fart i Kina

 • 31. august 2022

Mot slutten av 2023 forventes det at 80 % av alle foretak i næringsmiddelindustrien i den kinesiske provinsen Zhejiang bruker 2D-koder på sine forpakninger.

 • 2D-koder
 • Strekkoder

All informasjonen i en strekkode

 • 29. mars 2022

Strekkoden slik som du kjenner den, har vært der i over femti år. Den revolusjonerte handelen da den kom. Men det er begrenset hvor mye informasjon det går an å lagre i en slik strekkode, endimensjonal som den er. Nå kommer 2D-kodene.

 • 2D-koder
 • Bærekraft

Bærekraft, 2D-merking og EUs tobakksdirektiv

 • 28. februar 2022

Dette er sakene Jon Andreas Rognerud, leder i STAND (Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje) trekker frem som viktige temaer i tiden som kommer.

 • Matsvinn
 • Strekkoder

Det gir gevinst med mer dynamisk informasjon i strekkoden

 • 10. desember 2021

Menykjeden har levert imponerende tall etter innføring av dato i strekkoden. Et pilotprosjekt resulterte i en reduksjon i matsvinn på 18 prosent i økonomisk verdi for produktene som var med i piloten.

Kunnskap om et produkts miljøavtrykk

 • 10. oktober 2021

Krav til sporbarhet og informasjon om et produkts miljøavtrykk har økt antall grønne etiketter på produkter i det europeiske markedet.  I dag finnes det rundt 455 miljømerker i verden. GS1 jobber mot et felles symbol for merking med ny strekkode.

Strekkodens (r)evolusjon

 • 10. oktober 2021

Mye har endret seg siden innføringen av strekkoden for over 47 år siden. Den gang da hadde dagligvarebransjen kun behov for at prosessene i kassepunktet skulle bli raskere, sikrere og enklere. I dag er behovet noe helt annet!

 • 2D-koder
 • GS1 DataMatrix

Ny europeisk standard for merking av fisk og sjømat

 • 10. oktober 2021

I sin høringsuttalelse til endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, har GS1 Det europeiske standardiseringsorganet CEN har nettopp publisert en ny standard for merking av fiskekasser. Den nye europeiske standarden (NS-EN 17099:2020) erstatter den nasjonale standarden (NS 9405:2014) og er gyldig i hele Europa.