Et nytt europeisk standardiseringsprosjekt for å utvikle standarder for Digitale Produktpass (DPP) har blitt igangsatt på oppdrag fra EU-kommisjonen. Dette er et sentralt initiativ for Norge, og Standard Norge vil opprette en norsk speilkomité. Deltakelsen i denne komiteen er en unik mulighet for å sikre at norske behov og interesser blir ivaretatt i det viktige arbeidet med å utvikle standarder til Digitale Produktpass. 

Ved å delta i den norske standardiseringskomiteen for DPP, vil du få muligheten til å påvirke utviklingen av disse nye standardene. Dette gir norske aktører en unik innsikt og mulighet til å tilpasse og videreutvikle sin drift eller forretningsmodell i tråd med de kommende kravene. 

Digitale Produktpass (DPP) er en integrert del av EUs Green Deal og en nøkkel til å fremme bærekraftig produksjon. Ved å gi detaljert informasjon om produktets opprinnelse, produksjon, og resirkulerbarhet, skal det legge til rette for en sirkulær økonomi og bidra til å gjøre det enklere for forbrukere å ta mer bærekraftige valg. Kravet til DPP vil omfatte alt fra elektronikk og kjøretøy til tekstiler og byggematerialer. 

Med EUs mål om å innføre DPP for en rekke produktkategorier innen 2030, vil det kreve at bedrifter tilpasser seg nye prosesser og teknologier. Dette vil påvirke alle leverandører, produsenter og importører som opererer på det europeiske markedet. 

Torsdag 8. februar fra 8:30- 9:30 inviterer Standard Norge til digitalt frokostmøte der du kan høre mer om prosjektet og målet med arbeidsgruppen. Meld deg på her: Standard Morgen Digitalt produktpass (DPP)

Komiteen vil ha sitt første møte 13. februar, hos Standard Norge i Oslo. Dette møtet vil også være tilgjengelig digitalt. Din deltakelse er avgjørende for å forme en bærekraftig fremtid og sikre at Norge er godt representert i dette viktige europeiske initiativet. Ønsker du å spille en rolle i denne spennende utviklingen?

For mer informasjon eller for å melde din interesse, vennligst kontakt prosjektleder Sigridur Thormodsdottir i Standard Norge.