Nyheter fra GS1 Norway

Filter
  • GLN
  • Offshore
Norsk offshorenæring går for GS1-standarder

Norsk offshorenæring fokuserer på effektivisering av anskaffelsesprosessene knyttet til forsyningskjeden på den norske kontinentalsokkelen. I praksis betyr det digitalisering av rutinene knyttet til bl.a. innkjøp, transport og logistikk. Eksempelvis er det ved kritiske leveranser viktig å vite hvor de befinner seg. Les mer

UK Oil & Gas inngår avtale med GS1 Norway

GS1 Norway undertegnet denne måneden en avtale om rådgivning med Oil & Gas UK. Les mer

GS1 standarder optimaliserer kraftmarkedet

Kraftbransjen trengte en felles måte å identifisere målepunkter på og da kom GS1-standardene inn. Les mer

Ny representant fra oljebransjen i GS1 Norways styre

Tormod Tønnesen fra Norsk olje & gass er ny styrerepresentant i GS1 Norways styre. Les mer