Ombruk av byggevarer forutsetter entydig identifisering av varene

I vår høringsuttalelse til endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, har vi lagt vekt på behov for krav til identifisering, sporbarhet og opprinnelse på byggevarer.

GS1 rolle for ombruk av byggevarer 

GS1 Norway støtter prinsippet om å redusere ressursforbruket i BAE næringen både gjennom avfallsminimering, materialgjenvinning og ombruk. Samtidig ser vi behovet for at dette skjer på en bærekraftig, kontrollert og mest mulig rettferdig måte.

Vi antar det vil være enkelte produktkategorier som er mer hensiktsmessig og miljøpositive å ombruke. Samtidig antar vi at enkelte produkter vil være mer kritiske å ha kontroll over ombruken av, slik som f.eks. produkter benyttet til bærende konstruksjon.  

Vi mener det må stilles krav til sporbarhet på nye byggevarer som omsettes. I det ligger at man bruker åpne globale standarder for identifikasjon og merking som gir mulighet for å entydig identifisere produkter og løsninger. Dette gir grunnlag for full sporbarhet. 

Ved å sikre full sporbarhet fjerner man usikkerhet, og knytter produktet/løsningen til dokumentasjon når produktene i byggverket eventuelt skal ombrukes. Dette kan også forenkle kontrollen med byggverk.  

GS1 systemet kan også forenkle arbeidet med å knytte dokumentasjon til brukte byggevarer som skal ombrukes, men som mangler dokumentasjon i dag. I noen tilfeller vil det fortsatt være fornuftig å gjenvinne produkter fordi de har mangler eller på annen måte ikke egner seg for ombruk. GS1 systemet åpner for at man kan spore et produkt som blir innsatsfaktor i et nytt produkt.

Les hele høringssvaret og ta gjerne kontakt med sektoransvarlig for byggenæringen, Knut Mathisen.

Knut Mathisen

Ansvarlig for Byggenæringen

+ 47 951 96 044

km@gs1.no