Nyheter fra GS1 Norway

Filter

Digitalt produktpass

 • 31. august 2023

Digitale produktpass kommer med mange krav, men også mange fordeler. Vår panelsamtale under Arendalsuka viste at interessen fortsetter å øke.

Mestergruppen bygger med standarder

 • 28. juni 2023

SSCC og andre GS1 standarder kan bidra til bedre flyt på byggeplasser. Spørsmålet er, vil de bli en av flere fremtidige bærebjelker i boligbygging?

Partnernettverk

 • 28. juni 2023

En partneravtale bidrar til førstehåndskunnskap om GS1 standarder og GS1 systemet, til fordel for både GS1 og partnere. Sammen får vi til mer enn hver og en av oss for seg.

GS1 Norway i Computerworld

 • 31. mai 2023

Digitalt Produktpass vil spille en viktig rolle for byggenæringen i tiden framover. Ansvarlig for bygg, anlegg og eiendom i GS1 Norway, Knut Mathisen, har blitt intervjuet om temaet.

APX og Mestergruppen digitaliserer

 • 7. mars 2023

Mestergruppen har gjort sin verdikjede helelektronisk. Med APX vareFlyt 4.0 og Visioplanner er det mulig å følge produkter digitalt gjennom hele varereisen. Mestergruppen har nå logistikk i verdensklasse.

Tørn – overskuddselgeren

 • 31. oktober 2022

Tørn tilbyr en plattform for salg av overskuddsvarer. Med GTIN får de støtte til å gå ut i internasjonale markeder.

Spilka Building Solutions lager en bærekraftig fasade

 • 30. september 2022

Spilka Building Solutions utnytter GTIN til å koble relevant informasjon til sine produkter. Dermed ligger forholdene til rette for en bærekraftig byggeprosess. Fasadeproduktet Fixade er et godt eksempel.

 • Bærekraftsbidrag
 • BIM-modellen
 • Digital tvilling
 • GTIN byggenæringen

Digitalisering i byggenæringen

 • 28. juni 2022

Gjennom å skape bedre samspill mellom systemer bidrar digitalisering til en enklere hverdag for byggenæringen. Et bygg går gjennom mange ledd fra ide til drift og en kjent utfordring er at den samme jobben gjøres flere ganger. Digitalisering handler om å unngå dette og gir aktørene mer tid til de viktigste oppgavene.

 • byggenæringen
 • Masterstudenter
 • NTNU

Milliarder å spare på digitalisering

 • 27. april 2022

Byggenæringen går glipp av milliarder av kroner fordi den ikke bruker de digitale mulighetene. Næringen kan spare store summer på å samkjøre data bedre, men gjør det ikke. Det har gått sakte de siste årene, konstaterer Sverre Onstad Sletten og Thomas Gran-Henriksen. De skriver masteroppgaven sin om digital sporbarhet på byggeplassen.

 • byggenæringen
 • Computerworld

Computerworld konferansen 2022

 • 27. april 2022

GS1 Norway er stolt samarbeidspartner til Computerworld konferansen sammen med BimVerdi, buildingSMART og Norsk Kommunalteknisk Forening. GS1-standardene har vært en viktig brikke for digitaliseringen av flere bransjer, og byggenæringen er en av våre prioriterte bransjer. Bli med på konferansen!

 • BIM Verdi
 • byggenæringen

Knut Mathisen inn i styringsgruppen for BIM Verdi

 • 29. mars 2022

– En viktig suksessfaktor for å digitalisere byggenæringen er at vi kan vise til reelle cases og konkrete muligheter for aktørene i verdikjeden. BIM Verdis nettverk er viktig i så henseende. Det viser digitaliseringen i praksis. Vi i GS1 Norway gleder oss til å jobbe sammen med aktørene i nettverket for å få frem flere gode, praktiske cases som skaper verdi for hele byggenæringen, sier sektoransvarlig for byggenæringen i GS1 Norway Knut Mathisen.

 • GTIN byggenæringen
 • Miljødata

Miljødata finnes, men innkjøperne bruker dem ikke

 • 27. februar 2022

Det er enkelt å finne ut hvilke møbler som er miljøvennlige. Men mange av dem som skal kjøpe inn til et hotell, et sykehus eller et kontor, kan ikke nok til at de klarer å følge sine egne miljøplaner.