Nyheter fra GS1 Norway

Filter

Styremedlemmer

 • 22. mai 2024

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket, og John Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge går inn i styret. Dette vil gagne både forbrukere og bransjer, mener administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen.

Når 30 europeiske ledere fra GS1 i Europe møtes i Oslo, betyr det noe for deg!

 • 22. mai 2024

GS1 Norway er en del av et stort internasjjonalt nettverk som gir tilgang til informasjon, kunnskapsutveksling og samarbeid. For deg kan dette spille en viktig rolle.

Innovativ dørproduksjon med GS1 standard 

 • 25. april 2024

Knudsen Dørfabrikk bygger en «grunnmur» med QR-kode. Og, den inneholder GS1 Digital Link.

GS1 Global Forum

 • 29. februar 2024

Vår deltakelse på GS1 Global Forum er basert på en av GS1 sine viktigste verdier – Samarbeid-, Kompetanse- og Erfaringsdeling.

Vil du påvirke arbeidet med felles standarder til Digitale Produktpass?

 • 31. januar 2024

Ved å delta i den norske standardiseringskomiteen for DPP vil du få muligheten til å påvirke utviklingen av disse nye standardene. Dette gir norske aktører en unik innsikt og mulighet til å tilpasse og videreutvikle sin drift eller forretningsmodell i tråd med de kommende kravene.

Vår nye partner Factlines kobler bærekraft til virkeligheten!

 • 31. januar 2024

I lange verdikjeder kan bærekraft bli komplisert. Factlines jobber for å forenkle dette. Partneravtalen med GS1 Norway skal bidra til at de samme datakildene brukes og at bærekraft prioriteres.

Espen Braathe er ny direktør for marked og forretningsutvikling! 

 • 20. desember 2023

Espen Braathe startet i sin nye stilling i desember. Med en bakgrunn som inkluderer over to tiår med erfaring fra sporbarhetsløsninger og Internet of Things (IoT), står Braathe klar til å bidra betydelig til bransjen.

Julehilsen fra GS1 Norway

 • 20. desember 2023

Det har blitt omtalt som en Games Changer i pressen og som den viktigste endringen i GS1 sin historie av bransjefolk. At endringen fra vertikale streker og over til kvadratiske firkanter kan bety så mye, krever en viss innsikt for å forstå.

GS1 under NOBB konferansen

 • 4. desember 2023

Byggenæringen ser mot en digital framtid. GS1 standardene står klare til å bidra.

Byggstand – sporbarhetsprosjektet

 • 7. november 2023

Prosjektet «Sporbarhet og produktmerking» jobber for å utvikle en metodikk basert på internasjonale standarder som aktørene i byggenæringen kan samle seg om for å forenkle implementering i bransjen.

Byggebransjen forbereder seg på digitale produktpass

 • 7. november 2023

Arbeidet med å definere et system for et digitalt produktpass i byggebransjen er igang. Digitale Produktpass er en del av EU’s Green Deal og skal fremme bærekraftig produksjon og muliggjøre overgangen til en sirkulær økonomi.

Digitalt produktpass

 • 31. august 2023

Digitale produktpass kommer med mange krav, men også mange fordeler. Vår panelsamtale under Arendalsuka viste at interessen fortsetter å øke.