Et internasjonalt nettverk gir tilgang til informasjon, kunnskapsutveksling og samarbeid. For deg kan dette spille en viktig rolle.

GS1 har kontorer i 116 land. Dette bidrar til lokalkunnskap og forståelse for spesifikke utfordringer i forskjellige markeder. Reguleringer kan utforme seg annerledes, forretningskulturer og digital modenhet kan spille inn for verdikjeder, og gode erfaringer kan oversettes til andre settinger. Her kommer GS1 inn.  

I slutten av april var administrerende direktører for GS1 organisasjoner fra land i Europa på besøk i Oslo i forbindelse med styremøte for GS1 in Europe. Dette gir en flott mulighet til å vise frem hvordan GS1 Norway jobber med sine medlemmer og partnere. For GS1 Norway er Smart Centre og Partner Programmet to viktige konsepter som bidrar til økt kjennskap og kunnskap om GS1 standardene. Smart Centre er en unik arena hvor GS1 standardene demonstreres i praktisk bruk og hvor løsningene som vises frem er utviklet av GS1 Norway sine høyst kompetente partnere.

De inviterte lederne fikk en grundig omvisning i Smart Centre av senior rådgiver Terje Menkerud, som demonstrerte hendelsesbasert sporingsløsning for sjømatnæringen, varetelling av butikk på 30 sekunder med RFID teknologi, digitalt produktpass på både Holzweiler klær, hvor reparasjoner og bruktsalg ivaretas og Knudsens dørfabrikk (les mer om dem her: Innovativ dørproduksjon med GS1 standard) som har satt fokus på egen service loggbok for sine unike dører. Avslutningsvis ble også et case fra helsesektoren demonstrert. Sykehuset i Kristiansand bruker QR teknologi sammen med GS1 standarder for å ha en effektiv og kontrollert håndtering av avfall på sykehuset.  

Dagfinn Melberg, Partneransvarlig hos GS1 Norway, ga en presentasjon om GS1 Norway sitt partnerprogram. Det er etablert for å samle de beste innenfor implementering og bruk av GS1 standardene i Norge og sikre riktig bruk, innovasjon og deling av kunnskap og erfaringer – til det beste for våre medlemmer.  

– Våre internasjonale gjester var imponert over det de så og hørte og viste stor interesse for disse to konseptene, fordi de ser at det gir verdi for våre medlemmer, kommenterer administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen.

Nettopp dette er en av fordelene med GS1 sitt internasjonale nettverk: rask tilgang på andres perspektiver. Dette bidrar til at medlemmer av GS1 Norway kan lære av erfaringer gjort andre steder.  

Muligheten til å dele informasjon er en av de store fordelene ved å inngå i GS1 sitt globale nettverk. Men, for at dette skal fungere må vi vite hva slags informasjon som kan og skal deles. Styremøtet til GS1 in Europe og kontakt med våre internasjonale kolleger er viktige brikker i denne sammenheng.  

24.-25. april ble årets første styremøte for GS1 in Europe arrangert i Oslo hvor vi i GS1 Norway var vertskap. Totalt 30 europeiske kolleger fra Europas hjørner som Kazakhstan, Tyrkia, Island og Spania, samt de fleste EØS land deltok fysisk på møtet.  

Styret i GS1 in Europe består av administrerende direktører fra 49 GS1 organisasjoner og dets rolle er å gjennomgå og godkjenne strategi, budsjett og årlig driftsplan. Styret møtes minst tre ganger i året for å kunne holde seg oppdatert på endringer i forskjellige bransjer, sørge for god fremdrift på felles prosjekter, og utforske strategiske muligheter. Administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen, kommenterer styremøtet med følgende:  

– GS1 in Europe er den største og kanskje mest aktive regionen i GS1 systemet. Vi i GS1 Norway bidrar mye inn i det Europeiske utviklingsarbeidet og tar samtidig ut gevinster gjennom bl.a. kompetansedeling, prosjektdeltakelse samt tilgang til erfaringer, beste-praksis og use-cases som våre medlemmer har nytte av. I tillegg har vi flere ganger hatt gleden av å bringe med oss norske aktører og eksperter ut på en europeisk GS1 scene. Det gjør oss litt ekstra stolte! 

GS1 Norway og GS1 in Europe jobber hver dag med å løse våre medlemmers utfordringer. Nye reguleringer og krav dukker stadig opp og dette kan kreve tilpasninger. Samtidig setter dagens samfunn stadige krav til nye løsninger for sporbarhet og transparens eller tilgjengeliggjøring av data og produktinformasjon. Myndigheter, organisasjoner, forbrukere og pasienter setter kontinuerlige krav som krever tilpasning. Det er gjennom GS1 sine åpne globale standarder det blir mulig å innfri disse kravene. Samarbeidet som står i sentrum av GS1 sine verdier bidrar til at sektorer og bransjer får på plass full interoperabilitet, gjennom å bygge broen mellom det fysiske produkt og den digitale informasjonen. Dette har vi gjort i 50 år.