Vår deltakelse på GS1 Global Forum er basert på en av GS1 sine viktigste verdier – samarbeid, kompetanse- og erfaringsdeling.

Hvert år i uke 8 arrangerer GS1 sin globale konferanse Global Forum i Brussel. I år var det over 800 fysiske deltakere og dobbelt så mange virtuelle deltakere. Denne uken er intens faglig, med informasjonsdeling, kompetanseoverføring og nettverksbygging mellom GS1 og bransjerepresentanter fra 110 deltakende land.

Hovedtemaer på årets arrangement var overgangen til 2-dimensjonale koder (f.eks. QR) og GS1 Digital Link, som sammen gir mulighet for å hente data fra forskjellige databaser ved et enkelt skann av QR koden med mobiltelefonen. Disse teknologiene sammen brukes bl.a. for å etablere sirkulære løsninger (reuse recycle, repaire), redusere matsvinn, tilrettelegge for Digitalt Produkt Pass (DPP) med mer.

GS1 Norway har gjennom flere år bidratt med norske aktører på programmet og fra scenen, og vi har også gjort oss bemerket i mye av det globale arbeidet som utføres i GS1.

I år presenterte Mestergruppen ved CTO Lars-Fredrik Forberg, hvordan deres visjon om å endre byggenæring baserer seg på standardisering og digitalisering. Mestergruppens ambisjon om å redusere byggetiden for eneboliger ned til 6 uker, halvere produksjonskostnadene og oppnå karbonnøytralitet, er imponerende. Og deres tydelig definerte mål vil innebære en disrupsjon av byggeprosessen – hvor standardisering er et viktig premiss. Lars-Fredrik sin presentasjon var en øyeåpner for mange, som åpenbart ble overrasket over hvor langt Mestergruppen har kommet med digitalisering av byggeprosessen. Dette var informasjon og kompetanseoverføring fra Norge og ut til resten av GS1 nettverket.

Et annet eksempel som også har norske røtter, er et use-case fra Nordan Sverige, som benytter GS1 QR kode sammen med GS1 Digital Link for å tilgjengeliggjøre relevant produktinformasjon gjennom å skanne QR koden på døra. Teknologien i GS1 Digital Link gir muligheter til å hente informasjon fra forskjellige databaser, avhengig av hva slags informasjon det er behov for. Dette åpner opp helt nye muligheter hvor et skann med mobiltelefonen kan gi tilgang til miljødata, informasjon om materialtyper og spesifikasjoner, installasjonsveileder eller lignende.

Ved GS1 sin tilstedeværelse i 116 land er det åpenbart mye å lære fra vårt internasjonale nettverk. Samtidig er jeg stolt på vegne av GS1 Norway og våre medlemmer, for å bringe gode, relevante og innovative eksempler fra Norge og norske aktører. Dette prioriterer vi høyt da det å bringe norske eksempler og norsk næringsliv ut på en større scene, er en viktig målsetting for oss i GS1 Norway.

Avslutningsvis vil jeg fremheve GS1 sitt Center of Excellence for Construction, som vant pris for sitt arbeid og sin positive utvikling både lokalt i de land som er engasjert, men ikke minst også på Europeisk nivå. GS1 Norway har vært en sterk ambassadør for å etablere dette konseptet, som har globalt ansvar for hvordan GS1 systemet jobber sammen med byggenæringen for å effektivisere og bli mer bærekraftig. Hos oss er det Knut Mathisen som aktivt deltar i arbeidet. Det å forberede norsk byggenæring på DPP kravene, er noe Knut sammen med hele teamet har høyt fokus på.

Geir Paulsen, Adm.dir., GS1 Norway

Bilde: Center of Excellence Construction teamet mottar pris for sitt engasjerende arbeid for byggenæringen globalt!