Den Stolte Hane har, som den første produsenten i Norge, startet med QR-kode med Digital Link og produktinformasjon på sine egne merkevarer. 

Den Stolte Hane har, i samarbeid med GS1, merket sin produktserie, «Gårdsklekket», med QR-koder med Digital Link. Dette er en QR-kode som er annerledes fra en «vanlig» QR-kode. En QR-kode med Digital Link inneholder en standard som gjør det mulig å koble produktets identitet til flere datakilder online. Dette gjør det mulig å gi både forbrukere og resten av verdikjeden tilgang til store mengder informasjon om produktet.   

QR-koden på bildet kan skannes med mobilen og potensielt i kassa. Skanner du den med mobilen vil du få opp en produktspesifikk nettside, mens hvis du skulle skanne den i kassa får du produktets pris. Koden inneholder GTIN, siste forbruksdag, vekt, batch og produksjonstidspunkt i tillegg til en lenke til Den Stolte Hane sin nettside. Ved å inkludere informasjon om produktets holdbarhet og batch lot vil varehandelen også kunne minke sitt matsvinn. Vi har tidligere skrevet om temaet og du kan lese den saken ved å følge denne lenken:  Mindre matsvinn ved bruk av 2D-koder.  

Produktet på bildet er et vektvariabelt produkt hvor både GTIN og QR-kode er printet på produksjonslinjen når produktet blir pakket. På produkter med fast vekt vil GTIN koden foreløpig være fortrykket på etiketten.  

QR koden bruker standarden GS1 Digital Link. Dette gir merkevareeiere mulighet til å koble innholdet i strekkoden til webadresser med sanntidsoppdatert informasjon som både forbruker og alle deler av verdikjeden kan ha tilgang til. Dette gir mange fordeler (se faktaboks nederst i saken).

Dagligvarehandelen forbereder seg nå på overgangen fra tradisjonelle strekkoder til QR-koder med Digital Link.  Fordelene er mange. Mulighet for direkte kommunikasjon med forbruker og bedre muligheter for en tilbaketrekning av varer. Den Stolte Hane mener det å bruke QR-kode med Digital Link gir dem en fordel sammenliknet med deres konkurrenter.  

– Vi har som mål å være en attraktiv samarbeidspartner for våre kunder, og det betyr at vi vil være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Først er det hovedsakelig handelen som vil se de store fordelene, som mer målrettet tilbaketrekning og mindre svinn. På sikt tror vi derimot at en stadig mer bevisst forbruker vil se nytten av å ha denne typen informasjon tilgjengelig ved fingerspissene, forklarer Den Stolte Hane.

Samtidig som bruken av QR-kode med Digital Link gir mange fordeler er det også utfordringer knyttet til implementering av ny teknologi i produksjonen. Eksempelvis har prosjektgruppen i Den Stolte Hane kartlagt at ulike produksjonslinjer kan ha ulike printer teknologi, som igjen vil kreve spesialtilpasning og omfattende testing før QR-koden kan implementeres. Videre kan det være flere printerleverandører å forholde seg til da ulike pakninger krever ulike printere. I en overgangsfase vil disse måtte flyttes og det kan føre til risiko for feil i tillegg til at det vil kreve investeringer. 

– En utfordring med QR-kodene er at de må printes på produksjonslinjen samtidig med at produktet pakkes hvis de skal inneholde sporbarhetsinformasjon. Den tradisjonelle strekkoden er oftest fortrykt på emballasjen, så nå må vi være ekstra oppmerksomme dersom ikke printeren lager en tydelig kode, forklarer de. 

Seniorrådgiver for datafangst i GS1 Norway, Terje Menkerud, adresserer utfordringene med følgende.  

– Når man starter prosessen med å innføre QR-koder med dynamisk innhold for sporbarhetsformål er det viktig å involvere alle deler av virksomheten og systemleverandører på et tidlig tidspunkt slik at man avdekker stoppfaktorer for implementering og utrulling, forklarer han. 

Faktaboks fordeler med QR-kode med Digital Link

  • Markedsføring mot forbruker
  • Imøtekomme fremtidige krav til sporbarhet
  • Mindre svinn i butikk
  • Bedre kontroll over varelageret i butikk
  • Mer målrettet tilbaketrekning

Om Den Stolte Hane

Den Stolte Hane er en av Norges ledende produsenter innenfor kylling og egg, og selger årlig ca. 28.000 tonn kylling og 12.000 tonn egg.  Den Stolte Hanes produkter finnes i hele Norge, og kan kjøpes i Coop, NorgesGruppen og Bunnpris. Utvalget består av både merkevare og egne merkevarer (EMV).