Stor interesse for Digitale Produktpass under Arendalsuka 

Digitale produktpass kommer med mange krav, men også mange fordeler. Vår panelsamtale under Arendalsuka viste at interessen fortsetter å øke.

GS1 Norway og Q3 partners samlet aktører fra flere ulike bransjer til et felles arrangement om Digitalt Produktpass under Arendalsuka. Aktører fra tekstilbransjen, batteribransjen og byggebransjen deltok i diskusjon om hvordan det nye kravet treffer deres respektive bransjer og erfaringer så langt. 

Naomi Røkkum fra Construction City ledet panelsamtalen med Frank Løke i Siemens, Anne-Grete Henriksen i Svanemerket, Roar Knudsen fra Knudsen Dør og Gisle Mariani i NF&TA (Industrikluster for tekstilnæringen) Hvordan vil det nye kravet treffe norske bedrifter og særlig mindre produsenter var noen av spørsmålene som ble diskutert.  

Yngvill Ofstad, sustainability manager i Bergans, delte erfaringer Bergan har gjort seg med sirkulære løsninger og behovet for en unik identifikator på hvert klesplagg. Ofstad pekte også på fordelen et digitalt produktpass gir med å kunne åpne opp for forbrukerdialog. Forbrukerdialog var også en av fordelene Roar Knudsen i Knudsen dør har gjort seg i deres digitaliseringsprosjekt, iDør. 

Hva er digitale produktpass?

Digitalt produktpass er en del av EUs Green Deal, en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Målet er å fremme bærekraftig produksjon og muliggjøre overgangen til sirkulær økonomi. EUs ambisjon er å gjøre bærekraftige produkter til normen og øke Europas ressursuavhengighet. 

Kravet til digitale produktpass vil kreve at alle leverandører, produsenter og importører blir nødt til å oppgi informasjon om produktene som selges i EU. (Kun matvarer, dyrefor og medisiner vil bli unnlatt de nye reglene) 

Hvilken informasjon og hvor langt tilbake i verdikjedene produsentene må spore er ikke klart for alle bransjer enda, men elektroniske produkter er den første produktkategorien som må ha digitale produktpass for å kunne selges i EU.