Byggebransjen forbereder seg på digitale produktpass

Arbeidet med å definere et system for et digitalt produktpass i byggebransjen er igang. Digitale Produktpass er en del av EU’s Green Deal og skal fremme bærekraftig produksjon og muliggjøre overgangen til en sirkulær økonomi.

Cobuilder skal, med støtte fra flere samarbeidsaktører inkludert GS1, gjennomføre en mulighetsstudie om et felles EU-register for byggevarer. Dette er et viktig skritt på veien mot å oppnå en felles, standardisert måte å håndtere data på tvers av landegrensene på.

Registeret er forventet å bli en del av den nye revisjonen av den europeiske byggevareforordningen (Construction Products Regulation – CPR )

Se videoen under for å mer informasjon om prosjektet og hvordan dette vil påvirke byggebransjen.

Videoen er på engelsk.

Watch this video to learn more about how it can be done and the impact it will have on the industry.