Foto: Adobe Stock

Gjennom samhandling med kunders øvrige systemer og 24/7 support tilgjengelighet bidrar CodeIT til virksomhetskritisk sporbarhet.

CodeIT er et tjenesteselskap innen sporbarhet og merking. Selskapets visjon er å være ledende som rådgivende ingeniører innen dette fagområdet i Norden og ha en synlig og kjent posisjon i Europa. Siden oppstarten i 2011 har de vokst til 50 ansatte i inn- og utland og en omsetning på over 100 millioner kroner. Deres domene er produksjonsmiljø innen fisk, matvare, trelast og industri.

Partneransvarlig i GS1 Norway, Dagfinn Melberg påpeker at partneravtalen har vart lenge og bidratt til gjensidige positive muligheter.

– CodeIT og GS1 Norway har gjennom mange år samarbeidet tett rundt digitalisering, automasjon og sporbarhet. CodeIT setter våre standarder ut i livet og bidrar til kommunikasjon rundt muligheter og utvidet bruk i mange sektorer, utdyper han.

Salgssjef i Norge, Thomas Anfinnes, forklarer at deres viktigste konkurransefortrinn bygger på kunnskap.

– Kunnskap om kundens prosesser, erfaring og kontakt med ledende teknologileverandører, en sammensetning av unge initiativrike og voksne erfarne ressurser i alle ledd, stor tilgjengelighet og en fleksibel verktøykasse av programvare – er våre viktigste konkurransefortrinn.

Han utdyper at der andre skal beskytte «sin» teknologi og leveranse av «sine» tekniske produkter er deres kjerne å levere en sammensatt tjeneste som utnytter eksisterende maskinvare i dens gode levetid, supplert på en kostnadseffektiv måte og i samhandling med virksomhetens øvrige systemer.   

Lakseslakteriene i Norge har hatt en rivende utvikling innen så vel teknologi som kapasitet. I løpet av 30 år er antall slakterier redusert fra 250 til 45. Bransjen har gjort en solid konsolidering til færre anlegg med betydelig større automasjonsgrad. Gjennomsnittlig slaktekvantum har økt fra 12 500 i 2007 til 34 400 i 2021. Her har CodeIT skapt en løsning for merking og sporbarhet som samtidig håndterer smartere palletering og produksjonsflyt, som igjen gir et økt volum gjennom verdikjeden. Bransjen har tatt til seg at CodeIT leverer denne muligheten uavhengig av prosess og utstyrsleverandører. Det gir et handlingsrom de ser på som en stor verdi.

Anfinnes påpeker at en vare som mangler sporbarhet eller korrekt merking, har en lavere verdi. Gjennom å sikre sporbarhet og merking i henhold til markedets krav på en maksimal automatisert måte kan de derfor sikre merverdi, forklarer han.

– Evnen til å utnytte eksisterende maskinvare sammen med ledende nye produkter i en helhetlig plan, gir våre kunder en trygghet i sin investering og en forutsigbar levetidskostnad. Vår 24/7 support gjør at vi fjerner usikkerhet. Data som samles og skapes gjennom sporbarhet og merkeløsninger må være strukturerte og har derved stor gjenbruksverdi. Våre programvaretjenester utnytter dette til å samhandle og utvide funksjonsområdet til enklere lagerstyring, rapportering, monitorering av effektivitet samt smart produksjons og pakkeplanlegging.