Møt en av våre partnere: APX Systems

Gjennom innovasjon og digitalisering i praksis bidrar APX Systems til å redusere teknisk gjeld i ulike deler av varereisen. GS1 standarder er en viktig byggestein.

APX Systems lager løsninger hvor alt er integrert for å oppnå maksimal vareflyt. Mestergruppen er en kunde som nyter godt av dette. De har heldigitalisert sin verdikjede. I samarbeid med APX Systems har de lansert et nytt logistikksystem hvor målene blant annet er å redusere byggetiden til hus- og hytteproduksjon.

Tidligere brukte Mestergruppen et Excelark, men de har nå gått over til digitale verktøy utviklet av APX Systems. APX Vareflyt 4.0 som vi har skrevet om tidligere: Digitaliserer verdikjeden. Alle aktører i verdikjeden kan ved hjelp av verktøyet få tilgang på sanntidsinformasjon om status på leveranser og fremdrift. Verktøyet samler informasjon fra ordresystemet og skannere i fabrikkene, distribusjonssenteret i tillegg til byggeplassen.

Plattformen APX Vareflyt dekker hele verdikjeden og kan integreres med alt og alle. Nettopp dette var målet og det er en gjenganger hos APX Systems. Når alt henger sammen blir det bedre flyt, sier de selv. GS1 standarder brukes som databærere og plattformen er generisk i forhold til bransje. For Mestergruppen var målet at alle varer skulle kunne spores digitalt i alle faser av et byggeprosjekt. I en pressemelding har selskapet selv uttalt at kunnskapen kan bidra til raskere levering til riktig plass og forsinkelser og feilleveranser kan unngås.  

APX Systems sine løsninger representerer derfor et konkurransefortrinn siden de legger til rette for at en fyldig datastrøm kan følge varen koplet til de ulike prosessene. Dette fører til større presisjon, sporbarhet og kontroll. Daglig leder og grunder i APX Systems, Jan Erik Evanger beskriver det blant annet som bedrifters «tekniske gjeld.»

– Det handler om å bli klar over og deretter utnytte de mulighetene som ligger digitalisering. Bedrifter som av forskjellige grunner ikke utnytter teknologien til det fulleste kan sies å ha en «teknisk gjeld». Vi jobber for å redusere dette slik at bedrifter kan effektivisere sin virksomhet.

Han fortsetter med å forklare at bedrifter som tar digitalisering på alvor oppnår fordeler. Deres eget DNA begynte for 30 år siden da de startet med å lage industriløsninger med Windows-plattformen. Siden da har de blant laget løsningen «superDAGFINN.» Disse årene har gitt APX Systems verdifull innsikt hos mange bransjer. Denne kunnskapen tar de med seg inn til bedrifter når de lager digitaliseringskart. Bruken av EDI, strekkoder og RFID (basert på GS1 standarder) gjør at bedrifter kan benytte samme språk.

– Det i seg selv er verdiøkende, poengterer Evanger.

Løsningene skaper verdi

Ferskvarehusert er en kunde som har nytte av dette. De ønsket seg et topp moderne salatpakkeri og tok derfor kontakt med APX Systems. Ved hjelp av APX VareFlyt 4.0, som selvsagt er tuftet på industri 4.0 produserer, de nå opptil 1000 paller med grønnsalat i uken.

Bestillinger fra butikker kommer inn i løpet av dagen og kasser med varer kjøres fra bønder inn til Ferskvarehusets råvarelager hvor det blir kontrollert og kvalitetssjekket. Her blir de godkjente vare veid, kuttet og sortert før det vaskes og tørkes. APX Avatar henter så salatene og de blandes etter oppskrift. Her bidrar algoritmer i avataren til at riktig beregning av råvarer og plassering av fullførte blandinger. SD2-koding overtar ved posefylling og denne programvaren snakker sammen med i APX Avatar.

Ingen mennesker har dermed tatt i salaten mellom tømming og merking. En ansatt følger med på produksjonen på skjermer og kontrollerer at går som det skal i henhold til kundens elektroniske bestilling.  Den tekniske gjelden blir redusert takket være denne heldigitaliserte arbeidsprosessen og Ferskvarehuset oppnår større konkurransekraft.

Verdien APX Systems gir kundene

Kort holdbarhet og reiseveier gjør salatdistribusjon komplisert. Dette setter krav til en rask og god flyt gjennom produksjonen. Løsningen APX Systems har laget for Ferskvarehuset har derfor en høy grad av automasjon hvor alt er styrt og synkronisert. Den er et eksempel på Industri 4.0: en slags evolusjon hvor teknologi kobles sammen for å bidra til effektivisering og kostnadsreduksjon. Digitalisering er et sentralt begrep.

Men for APX Systems er det i grunn bare en videreføring av det DNAer som bedriften har holdt på med siden tidlig på 90-tallet. Løsninger som bidrar til flyt i produksjon, lager og transport er en sterk del av deres varemerke. I deres over 30 år lange historie har de bygget opp verdifulle løsninger og kunnskaper rundt produksjonslinjer, og eller i varereisen. Disse løsningene kan styre alt fra en enkelt merkemaskin til hele fabrikken hvor roboter mottar instruksjoner fra APX avatar.

Daglig leder i APX Systems, Jan Erik Evanger påpeker at løsningene deres dermed bidrar til å gi kundene raskere omstillingstid, sporbarhet og kontroll. Som et ledd i verdikjedetankegangen har APX har i disse dager sluppet versjon 2.0 av transportløsningen «APX TA+» Dette er en multitenantløsning som er koblet til ulike systemer for blant annet booking og konsolidering av transport.

– Alle sektorer har i grunn nytte av å digitalisere. Det du oppnår med det er en mye bedre arbeidsflyt og større grad av kontroll. Dermed kan du omstille deg etter behov og du får en bedre sporbarhet.

Sistnevnte henger sammen. En av de store fordele med digitalisering er at prosessene er enklere å spore en manuelle prosesser. APX Systems sine løsninger bidrar dermed til at kundene kan hente ut verdifull informasjon som senere kan brukes til omstilling.

Partneransvarlig i GS1 Norway, Dagfinn Melberg, påpeker nettopp dette når han oppsummerer APX Systems sin betydning.

– APX Systems har vært med i vårt partnerprogram siden starten og bidrar, med sitt sterke fokus på innovasjon og utvikling av teknologi innenfor identifikasjon, datafangst og deling, med verdifull innsikt til GS1 Norway og våre medlemmer.