Digitaliserer verdikjeden

Mestergruppen har gjort sin verdikjede helelektronisk. Med APX vareFlyt 4.0 og Visioplanner er det mulig å følge produkter digitalt gjennom hele varereisen. Mestergruppen har nå logistikk i verdensklasse.

På spørsmål om hvordan logistikken ville fungert uten APX VareFlyt 4.0 oppsummerer daglig leder i APX systems, Jan Erik Evanger, at det ville blitt vanskelig.

– De ville fått en dårligere oversikt over verdikjeden, enten det gjelder internt eller hos eksterne aktører. De ville også fått problemer med å oppnå målet om å redusere byggekostnadene mot opp mot 50 %.

Mestergrupen har som hovedmål å redusere byggekostnader og tidsbruk med opptil 50 %. Klimaavtrykket skal også ned. Men for å få kontroll på verdikjeden, trengs det løsninger som kan «se» hele verdikjeden.

Direktør for boligutvikling i Mestergruppen, Lars-Fredrik Forberg forklarer at å digitalisere den industrielle verdikjeden er et av prosjektene konsernet har jobbet med de tre siste årene.

– Vi jobber kontinuerlig for å effektivisere prosesser og i dette prosjektet er målet vårt å redusere tidsbruk og byggekostnadene med opptil 50 %. Klimaavtrykket skal også ned. Vi trengte derfor løsninger som kunne «se» hele verdikjeden, forteller Forberg.

Til slutt falt valget på norske APX systems som samarbeidspartner, legger han til. Lang erfaring innen logistikk var avgjørende. APX utvikler og leverer standard programvare med skreddersøm langs hele industrielle verdikjeden.

Digitaliseringsplattformen

APX VareFlyt 4.0 er en digitaliseringsplattform som samler hele verdikjeden på et sted. «Når alt henger sammen – blir det det flyt» sier APX selv. Plattformen gjør det mulig å automatisere hele verdikjeden fra A til Å og den integreres mot en rekke systemer. GS1 standarder brukes som databærere og plattformen er generisk i forhold til bransje. Evanger forklarer at automatisering er en nøkkel i plattformen.

– Plattformen automatiserer alle de fagene du har langs varereisen, helt fra behovet oppstår til det ender opp hos forbruker. Det gjør det enklere å produsere i forhold til behov istedenfor hva en leverandør tror markedet ønsker. Vareleveransene blir derfor mer treffsikre i forholdet til behovet i markedet.

APX VareFlyt 4.0 gir dermed brukeren et konkurransefortrinn i form av større presisjon på for eksempel bestilling av råvarer, lagerbeholdning og inntasting i forskjellige systemer underveis. Dette skjer selv om flere aktører kan være involvert underveis. I et slikt system representerer plattformen en åpenbar fordel, påpeker Evanger, siden du har en fyldig datastrøm som følger varen.

GS1 standarder spiller en nøkkelrolle

GS1 standarder gjør det mulig å identifisere og spore varer og forsendelser. Evanger påpeker at det å bruke GS1 standarder er superviktig. Hvis de ikke hadde hatt GS1 standarder ville det hele fungert veldig dårlig, legger han til.

– Du får en helt annen mulighet til å spore når du bruker GS1 standarder og skal du bruke EDI er du også avhengig av å bruke GS1 128 for å få det her til å henge sammen. Det er altså mange gevinster ved å bruke GS1 standarder. Uten GS1 standarder ville vi fått et system hvor det hadde blitt veldig mange oversettelser og manuell jobbing. Det ville ikke blitt særlig effektivt.

Visioplanner

Plattformen gjør det også mulig å bruke Visioplanner, et visuelt verktøy fra APX som blant annet gjør det mulig å legge inn hoved- og delprosjekter og vareleveranse tilpasset fremdrift.  Evanger illustrerer det med at brukeren får en oversikt og mulighet til å oppdage avvik.

– Du legger opp oppgaver, i en lean tankegang, og til disse oppgavene eller gjøremålene kobles forskjellige typer automatikk og datafangst. Der henger du opp «gule lapper» som forklarer hva som skal gjøres videre. Det gjør at du får en statusoversikt for hver eneste av de oppgavene og så vil du da se om alt er i henhold til planen. I Mestergruppens sammenheng er dette for eksempel lass fremføring.

Etter hvert som bestillinger lages, fylles visioPlanner, og lass, med varer. Fra dette tidspunktet kan entreprenør se status på alle varer. Helt fra de starter å produsere, og til de står på regionalt distriktslager. Alle aktiviteter vises automatisk i VP og alle registreringer som gjøres langs hele varereisen, blir visuelt fremstilt. Logistikkdirektør i Mestergruppen, Jon Scheele fremhever dette som en fordel.

– På denne måten kan hele verdikjeden se statuser, og lett fange opp avvik og endringer. Vi ser at funksjonen rundt endring av lass-leveranse er svært nyttig for både oss og byggmester.

Dette bidrar til at de slipper nå å ringe eller sende eposter rundt til alle aktører for å fortelle om avvik/endringer. Alt skjer i sanntid, påpeker Scheele.

– Alt som leses inn av strekkoder fra fabrikk/leverandør, vises. Også med mengder. Samlepaller fra regionslager blir merket, slik at byggeplass kan se innhold på pall. Det er slutt på å lete og finne.