Tidligere avholdte webinarer

Webinarer for sjømatindustrien

GS1 Norway arrangerer jevnlig webinarer fra GS1 Norways Smart Centre. Her kan du se alle våre avholdte webinarer på nytt.

09.02.2021

Dette er det fjerde webinaret GS1 Norway og CodeIT holdt for sjømatindustrien 9. Februar 2021.

10.11.2020

Dette er det tredje webinaret GS1 Norway og CodeIT holdt for sjømatindustrien 10. November 2020.

01.09.2020

Dette er det andre webinaret GS1 Norway og CodeIT holdt for sjømatindustrien 1.September 2020.

23.06.2020

Dette er det første webinaret GS1 Norway og CodeIT holdt for sjømatindustrien 23.juni 2020.

Webinar for byggenæringen

16.12.2020

Dette er ett webinar GS1 Norway og APX-Systems AS holdt for byggebransjen 16.Desember 2020.

Webinarer for matindustrien

31.08.2021

Bruk ditt eget produkt som mediekanal og skap en preferanse i markedet. Med strukturert produktinformasjon og utvidet innhold i strekkoden, bygger du egen merkevare i direkte kommunikasjon med forbrukerne.

16.06.2021

Hvordan kan du sikre deg mot det uforutsette, samtidig som du oppfyller forbrukernes forventninger til trygge produkter?

24.03.2021

GS1 Norway og WLCOM AS holdt webinaret Grunndata- Fundamentet for din bedrifts eksistens og videre vekts, for bedrifter innen næringsmiddelindustrien.

16.02.2021

Hvordan kan du sikre deg mot det uforutsette, samtidig som du oppfyller forbrukernes forventninger til trygge produkter?

21.04.2022

Det arbeides nå med en løsning der alle forbrukerpakninger (F-pak) har bare én 2D-strekkode. Målet er at alle innen 2027 skal være i stand til å lese og tolke innholdet i en 2D-strekkode.

Webinarer for Møbelindustrien

7.12.2021

Hvordan forenkle og digitalisere anskaffelsesprosessen? Få tips om praktisk nytte fra aktører som bidrar i prosessen; GS1 Norway, Xeris og EPD Norge

10.09.2021

Det stilles strengere og strengere krav til produktmerking og produktdata, både fra kunder og myndigheter, bl.a. ifb. med offentlige anbud. Hva innebærer dette for deg som leverandør/forhandler?

Webinar for offentlig sektor

25.11.2020

Dette er ett webinar om offentlige anskaffelser som GS1 Norway sammen med APX-Systems AS og Mercell holdt for offentlig sektor 25. November 2020.

Webinar for energibransjen

22.06.2021

This webinar will explain how the service will be implemented in the industry, which requirements the suppliers will meet and also the opportunities the implementation of EqHub will mean for all participants in the industry.

Webinar for helsesektoren

26.05.2021

Helse Sør-Øst gjennomfører et prosjekt for å ta i bruk GS1 standarder på flere områder. I dette webinaret får du høre om HSØ-prosjektet, samt erfaringer fra Scan4Safety prosjektet i UK, hvor bruken av GS1 standarder har gitt store gevinster for helseforetakene.

Webinar for Fashion and Sports – Retail

31.03.2022

The «new normal» has changed consumers’ shopping behaviour forever. In order to win today’s consumers, it is important to succeed with the omnichannel investment. Hear XXL All Sports United and Samsøe Samsøe speak about what they have done during the pandemic, to meet their consumers’ expectations, and what they have achieved.