Norsk tekstilbransje tar et viktig steg mot en mer sirkulær økonomi

Innen få år vil alle varer som selges i EU (med unntak av matvarer, dyrefor og medisiner) være pålagt å ha et digitalt produktpass med bærekraft- og sporbarhetsdata gjennom hele produktets livssyklus. Arbeidet med å utrede både hva et produktpass skal inneholde av informasjon og hvordan det skal kommuniseres på en måte som er nyttig for forbrukerne er i gang. I Norge arbeides det nå med å utvikle en bransjeveileder for Digitalt produktpass for mote- og tekstilbransjen. Medlemsforeningen for norske motebedrifter, Norwegian Fashion Hub (NFH), i samarbeid med flere partnere, er i gang med å utvikle en bransjestandard for innføring av digitale produktpass-prosesser for bransjen.

GS1 sin rolle i prosjektet er å bidra med kunnskap og erfaring med bruk av standarder og hvordan man kan dele data gjennom produktets livssyklus. 

Tekstiler utgjør en stor belastning på klima og miljø gjennom hele livsløpet til varen fra produksjon til forbruk og avfallsbehandling.  For at forbrukere og produsenter skal kunne ta de beste klima- og miljøvalgene, uten å være ekspert selv, er det behov for full sporbarhet i verdikjeden til et plagg og løsninger som forenkler og standardiserer denne informasjonen slik at den er lett tilgjengelig for forbrukeren. Dette er bakgrunnen for en ny lov om Digitale Produktpass (DPP) knyttet til hver enkelt vare som selges i EU. Den nye loven vil tre i kraft i løpet av få år og vil kreve at alle produkter (med unntak av matvarer, dyrefor og medisiner) skal ha et digitalt produktpass som deler bærekraft- og sporbarhetsdata gjennom hele produktets livssyklus. 

 

Digitale Produktpass

EU-kommisjonen la 30. mars 2022 fram sitt forslag til et rammeverk med designkrav som skal sikre bærekraftige fysiske produkter. Et av hovedmålene med regelverket er å redusere negativ miljøpåvirkning i hele livssyklusen til produkter. Mer informasjon om produkter og et Digitalt Produktpass knyttet til hvert produkt er en del av denne forordningen.

Det er varslet at de første produktpassene som skal utvikles vil gjelde for batteri-, elektronikk- og tekstilbransjen.

GS1 er involvert i flere ulike prosjekter og samarbeid rundt DPP på europeisk nivå.

Om prosjektet i tekstilbransjen

Prosjektet har som mål å utvikle en bransjestandard for innføring av digitale produktpass for mote- og tekstilnæringen. Resultatene fra prosjektet vil publiseres i en bransjeveileder og være et veikart som kommuniseres mot bedrifter, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og myndigheter.

Norwegian Fashion Hub er en medlemsforening for norske motebedrifter og vil ha prosjektlederansvaret, men flere samarbeidspartnere skal bidra inn i prosjektet.

Følgende aktører er med i prosjektet:

Du kan lese mer om prosjektet her: https://www.nfta.no/aktuelt/utvikler-bransjeveileder-for-digitalt-produktpass