EPCIS – Deling av hendelsesdata

EPCIS (Electronic Product Code Information Services) er en GS1 standard som gjør det mulig for handelspartnere å dele informasjon om fysiske bevegelser og status for produkter som forflyttes i hele verdikjeden, fra bedrift til bedrift og til slutt til forbrukerne.

EPCIS gjør det mulig å besvare spørsmål knyttet til Hva (Observert objekt), Hvor (Hvilken lokasjon), Når (Tidspunktet for observasjonen) og Hvorfor, (Hvilken forretningsprosess, eks. sending) og gir forbrukeren lovpålagt, nøyaktig og detaljert produktinformasjon. Dette er meget viktig sett i relasjon til nye og mer omfattende offentlige krav til produkt-informasjon og sporing i verdikjedene.

Målet med EPCIS er å gjøre det mulig for forskjellige forretnings-applikasjoner å opprette og dele tilgang til hendelsesdata, både innen bedrifter og mellom bedrifter. Denne informasjonsdelingen er orientert mot brukerne slik at de kan få en delt visning av informasjon knyttet til fysiske eller digitale objekter i en forretningsmessig sammenheng.

EPCIS skal brukes sammen med GS1 Core Business Vocabulary (CBV) standard. CBV gir definisjoner og beskrivelse av de ulike dataelementer som benyttes både for masterdata og de ulike forretningsprosesser i en verdikjede. Bruken av vokabularet i CBV standarden er avgjørende for samhandling mellom bedriftene, og kritisk for hente frem data på en standardisert og forståelig måte.

Standarder

Object Name Service (ONS)

Det er en forutsetning for GS1 at eksisterende globale standarder og infrastruktur kan benyttes der dette passer, og et eksempel på dette er Domain Name Service (DNS) som peker til datamaskiner og områder på World Wide Web.

ONS er en automatisert nettverkstjeneste som motsvarer DNS for domenenavn (WEB sider). Når en RFID leser registrerer en RFID-brikke, sendes den elektroniske produktkoden EPC (Electronic Product Code) til RFID mellomvare og andre programsystemer, som igjen peker til en ONS på et lokalt nettverk eller Internett for å finne informasjon om produkter eller objekter. ONS peker via programvaren til en server der en fil med informasjon om produktet eller objektet er lagret. Programsystemet henter filen (etter riktig autentisering), og informasjonen om produktet i filen kan videresendes til bedriftens forretningssystem eller til «Supply Chain» programmer.