Foto: Adobe Stock

Økt sporbarhet og effektivisering blir mulig gjennom standardisering i sjømatnæringen. Bærekraftige løsninger er ikke langt unna. 

Gjennom fangst og deling av standardiserte hendelsesdata aktørene imellom, kan prosesser effektiviseres og opprinnelse, fremføringsvei og fraktmetode dokumenteres. GS1 standarder legger til rette for økt transparens og sporbarhet i hele verdikjeden, fra egg og genetikk, via fôr, medisiner og oppdrett, til slakt, transport, bearbeiding og salg. Dette er mulig når vi identifiserer hva som skjer hvor, når og hvordan. Standardene legger også til rette for sirkulære og bærekraftige løsninger, herunder bl.a. økt mattrygghet, redusert matsvinn og reduksjon av engangsemballasje og engangslastbærere. Sistnevnte er et viktig bidrag i forhold til reduksjon av plast i havet og avfall generelt. 

Dette skal kunne bidra til en mer effektiv sjømatnæring hvor bærekraftige løsninger er det foretrukne alternativet. Med en voksende verdensbefolkning er det nødvendig at dette blir gjort jo før jo bedre. I GS1 Norway jobber vi derfor for at næringen skal kunne ta i bruk gode løsninger for sporbarhet, datafangst og datadeling. 

En av måtene vi gjør dette på er å bistå næringen med å dokumentere det de jobber med på en standardisert måte, som forstås likt av alle. Dette gjelder uavhengig hvor i verden man befinner seg, eller hvilket språk man snakker. Et veldokumentert produkt, enten ferskt eller prosessert, forventes gjennomgående å ha en høyere markedsverdi enn tilsvarende produkter med mangelfull dokumentasjon. Nettopp derfor jobber vi for å legge til rette for sporbarhetsløsninger i sjømatnæringen. FN beregner at verdens matsystemer må kunne håndtere en befolkning på 8,5 milliarder i 2030 og 9,7 i 2050. Det levner ingen tvil om at bærekraftige løsninger er det som må brukes. Anders Askevold, ansvarlig for sjømatnæringen i GS1 Norway, mener kunnskaper om standarders fordeler er viktig.  

– Gjennom tett samarbeid med våre medlemmer, bransjeorganisasjoner, myndigheter og løsningsleverandører, jobber vi med kompetanse- og erfaringsoverføring på tvers av bedrifter, bransjer og landegrenser. Den største utfordringen er ikke mangel på standarder eller løsninger, men mangel på kunnskap om disse og hvilke fordeler de kan gi. Sammen får vi til mer enn hva hver enkelt oppnår på egenhånd, forklarer han.       

Seafood Expo Global i Barcelona er verdens største messe for sjømatnæringen. Innkjøpere, leverandører og media fra mer enn 150 land deltar og det er det globale stedet hvor sjømatnæringen treffes, melder messen på sin egen hjemmeside. 

GS1 deltok på Seafood Expo Global den 23.-25. april. Her fikk vi muligheten til å informere om de mange mulighetene som ligger i bruken av 2D-koder og vår nyeste standard GS1 Digital Link. Ved å ta i bruk 2D-koder (for eksempel QR-koder) sammen med GS1 Digital Link legges det til rette for mer målrettet informasjon. Dette kan spille en rolle for sjømatnæringen gjennom å bidra til å styrke sikkerhet, bærekraft og forbrukertillit. Mens en vanlig QR-kode kun sender deg til en enkelt nettside kan en QR-kode med GS1 Digital Link sende deg til et bredt spekter av nettsider tilpasset det du er ute etter. Det åpner nye muligheter for sporbarhetsløsninger og forbrukerkommunikasjon.