Hensikten med avtalen er å sammen skape positive ringvirkninger for sjømatnæringen. Å legge til rette for deling av standardisert data og sporbarhet, vil bli sentrale samarbeidsområder.

NCE Seafood Innovation (NCE) er en næringsklynge for sjømatnæringen. Klyngen jobber for å bidra til en bærekraftig sjømatnæring gjennom innovasjon for hele næringen. Medlemmene er både norske og internasjonale aktører, og hele verdikjeden, fra fôr og oppdrett til teknologi er representert.

– GS1 standarder vil kunne være viktig i forhold til sporbarhet og for å bidra til at NCE Seafood Innovation oppnår de bærekraftmålene de har satt seg. NCE Seafood Innovation ønsker å heve næringen og GS1 Norway ønsker å være en del av løsningene for å få dette til, kommenterer Anders Askevold, som er ansvarlig for sjømatnæringen i GS1 Norway.

Prosjektrådgiver i NCE, Cathrine Ulvatne mener at mulighetene for samarbeidsprosjekter med GS1 Norway er mange.

– Det er store muligheter for samarbeid innen digitalisering. Vi ser at det er et ønske om sporing blant publikum og våre medlemmer. Det settes høyt og vi tror vi vil kunne ha godt av dette samarbeidet i forhold til sparring og kompetansedeling, forklarer hun.

I tiden fremover ser vi på muligheten for felles prosjekter. Det vil gjennomføres månedlige møter for å diskutere disse mulighetene, slik at både GS1 Norway og NCE Seafood Innovation sine medlemmer kan nyte godt av våre kompetanseområder. Ulvatne mener dette er viktig og tror deres medlemmer kan dra nytte av kompetansen som finnes i GS1 Norway.

– Det er mye vi kan kanalisere til dem. GS1 Norway sin kompetanse kan være viktig for våre medlemmer og det er viktig at vi viser dem det, jeg tenker spesielt på deling av standardisert data. Jeg tror det er litt forventet av publikum å kunne spore hvor maten kommer fra. Så jeg tror å bidra med mer kunnskap rundt standarder og sporbarhet vil kunne ha en positiv effekt for våre medlemmer, avslutter Ulvatne.