Slutt på å lete etter medisinsk utstyr

Nå skal det bli slutt på å lete etter medisinsk utstyr. Utstyret skal radiomerkes. Det er bare ett av en lang rekke eksempler på hvordan strekkoder og GS1-standarder skal gjøre hverdagen bedre i Helse Sør-Øst.

Du trenger en infusjonspumpe, men du er ikke helt sikker på hvor den er. Dermed må du lete. Et hverdagsproblem på norske sykehus. Det er ikke snakk om noe som går ut over pasientene, men det tar tid.

Trilles videre

Jørgen Corneliussen i Sykehuspartner bruker Ahus i Lørenskog som eksempel.  – Mange pasienter kommer inn via akutten. Der blir de tatt imot, lagt i en seng og koblet på en pumpe. De får utstyr oppi sengen, og så blir de trillet videre inn på sykehuset, beskriver han.

Det tekniske utstyret blir med videre til den avdelingen der pasienten blir innlagt. – Men det er ofte slik at utstyret ikke blir levert tilbake til akutten. Da må personell på akutten lete rundt på sykehuset for å finne pumpene og få dem tilbake igjen, sier Corneliussen.

Inn på service

Andre ganger er det bare om å gjøre å finne den nærmeste tilgjengelige infusjonspumpen. Et tredje eksempel er den dagen utstyret skal ha service. Medisinsk teknisk utstyr skal sjekkes og vedlikeholdes. Én gang i året, i mange tilfeller. Da er det ikke nok bare å finne en pumpe – da må akkurat den riktige pumpen finnes og sjekkes.

– Hvis du har 500 like pumper rundt på sykehuset, kan det ta mye tid å finne riktig. Alt dette er mobilt utstyr som flytter seg rundt, peker Corneliussen på.

Noen sykehus har også opplevd at utstyr som sykehuset leaser, skal tilbake til leverandøren for å vedlikeholdes. Så har ikke de klart å finne riktig utstyr før den avtalte tidsfristen. Resultat: Sykehuset må kjøpe utstyret.

Entydig strekkoding

Jørgen Corneliussen arbeider med løsningen. Han er prosjektleder i Sykehuspartner. Der er han ansvarlig for det regionale prosjektet i Helse Sør-Øst som har fått navnet «entydig strekkoding».

«Strekkoding» i denne sammenhengen dekker mye mer enn de klassiske strekkodene – det handler om alt fra QR-koder til RFID, det vil si radiomerking. Hele veien er det de globale GS1-standardene som skal brukes for å gjøre hverdagen enklere og spare tid og penger.

Det tekniske utstyret til Akershus universitetssykehus er blant pilotprosjektene som er kommet lengst. Der skal hver enkelt pumpe – og annet medisinsk teknisk utstyr – merkes med en RFID-etikett. Rundt på sykehuset blir det plassert antenner som leser av etikettene hver gang de passerer.

– Det betyr at vi vil vite hvor på sykehuset pumpen er, fastslår Corneliussen. Foreløpig er det ikke snakk om så mange antenner at det går an å si at «den ligger i øverste hylle i skapet til venstre på rom 302». Men du får svar på hvilken sone den er i. En sone kan være en etasje i en fløy, en avdeling, og noen ganger helt ned til et enkelt rom.

Senger og søppel

Det tekniske utstyret er bare ett eksempel på hva Helse Sør-Øst skal gjøre med merking og GS1-standarder. Akkurat det samme planlegges med senger. Hvor er sengene, og hvilke senger er rene?

Teknologien er den samme, og det går an å bruke de samme antennene til å registrere hvor både senger og teknisk utstyr er. Drammen sykehus, for eksempel, planlegger å ha antenner som leser av når sengene går inn på og ut av vaskeriet.

Sørlandet sykehus er i gang med automatisk varsling for når det skal tømmes papp- og papiravfall. 100 avfallsdunker er utstyrt med en QR-kode. Når dunken er full, skannes koden. Dermed får portøren automatisk melding om at den må tømmes. Det sparer mye tid og manuelt arbeid.

Utover sommeren og høsten skal flere av sykehusene i Helse Sør-Øst i gang med forskjellige piloter med GS1-standarder.