GS1 satser på energisektoren!

Ordin Husa er nylig ansatt som ansvarlig for energisektoren i GS1 Norway; satsningen på sektoren styrkes betraktelig.

GS1 standarder representer en god mulighet for å skape en forbindelse mellom det fysiske og digitale. Deres implementering i en virksomhet kan bidra til effektivitet og nøyaktighet i sporing, styring, drift og vedlikehold av produkter og tjenester. Ordin Husa synes det er spennende og være med på denne utviklingen og mener GS1 er i en nøkkelposisjon for å bidra til digitale kopier av fysiske produkter.

– For å utnytte denne muligheten må vi jobbe sammen med energisektoren. Vi er nødt til å være i kontakt med stakeholderne slik at vi kan bidra til en utbredelse av GS1 standardene. Dette mener jeg kan bidra til større grad av effektivisering, sikkerhet og bærekraft i hele sektoren. Vi er en liten puslespillbrikke sammen med mange andre, og vårt bidrag kommer tydelig fram når det gjelder unik identifisering.

Skal jobbe for digitalisering i energisektoren

Ordin Husa har mer enn 30 års erfaring fra energisektoren. I løpet av den tiden har han hatt en rekke stillinger på flere nivåer, inkludert lederroller. Husa kjenner sektoren og forstår den realiteten som aktørene befinner seg i hver dag.

Hans viktigste oppgaver i GS1 blir utbredelse av standardene, mener han selv. Gjennom samarbeid med stakeholdere vil han legge til rette for dette og peker spesielt på digitalisering. Nettopp dette blir vanskelig uten unike produktidentifikatorer som GS1 tilbyr.

– Jeg ønsker at vi skal bidra til å legge til rette for digitalisering i sektoren. Hvordan kan for eksempel GS1 standarder bidra til dette? Jo, vi kan tilby en unik og global produktidentifikator som tilfredsstiller det behovet sektoren har i forhold til digitalisering. Jeg gleder meg til å bistå bransjen med å dra fordel av vår erfaring og suksesshistorier med dette.

Det finnes slike suksesshistorier innen blant annet dagligvare i tillegg til bygg og anlegg. Disse erfaringene kan utnyttes i energisektoren.

Hvordan kan GS1 standarder spille en rolle i en sektor hvor det allerede eksisterer standarder?

– Energisektoren har mange standarder i forhold til produksjon og vedlikehold. Dette er nødvendig fordi det trengs trygge og effektive arbeidsmetoder. Potensiale for GS1 standarder ligger i forhold til digitalisering. Det som går på å lage den digitale tvillingen av for eksempel en oljeplattform er noe GS1 standarder kan bidra til. Vi snakker ikke om en game changer, men å dra nytte av erfaringer fra andre sektorer.

Hva vil du si til de som jobber i energisektoren og er nysgjerrig på GS1 standarder?

– Bruk av GS1 standarder gir deg muligheter til å lage digitale kopier av fysiske produkter. Vi har ikke hele pakken, men vi har en liten og viktig del som kan bidra til dette gjennom våre globale standarder. Vi skal ikke finne opp hjulet på nytt for dere, men vi kommer med noe som er veldig utbredt i verden og de største selskapene og de største markedsplassene allerede bruker.