Deloitterapport: GS1-standarder sikrer kontroll og tillit til vaksinasjon mot covid-19

Deloitte har skrevet en rapport, i samarbeid med GS1 globalt, som deler viktig innsikt i hvordan organisasjoner og nasjonale helseforetak kan sikre tillit til den globale covid-19 vaksineforsyningskjeden. Det er viktig å bruke åpne, globale standarder, både for å sikre at ikke falske vaksiner blir distribuert, men også for å sikre sporbarhet og kontroll over at riktig vaksine blir gitt til riktig person på rett tid. GS1-standarder sikrer kontroll og tillit til vaksinasjon mot covid-19.

Her kan du lese mer om rapporten fra Deloitte, og se en kort film som viser den viktige rollen åpne globale standarder spiller i denne forsyningskjeden.