GS1 Norway partnernettverk

En partneravtale bidrar til førstehåndskunnskap om GS1 standarder og GS1 systemet, til fordel for både GS1 og partnere. Sammen får vi til mer enn hver og en av oss for seg.

Våre typiske partnere leverer løsninger, f.eks. software og hardware, og rådgivning til sine eksisterende og potensielle kunder. Gjennom aktiv deltakelse i partnernettverket hvor samarbeid står i sentrum i form av deling av erfaring og tilførsel av kompetanse skapes det merverdi for partnere og deres kunder.

Vi har eksempler på partnere som har slått seg sammen og dannet nye selskap.

Vi har eksempler på partnere som har fått større kontrakter, som «spinn off» av aktiviteter vi har kjørt i GS1 Smart Centre.

Og.

Den senere tiden har vi kjørt massiv opplæring og informasjon til våre partnere knyttet til migreringen til 2D-koder, innføringen av EUs digitale produktpass og hvordan GS1 Digital Link kan være et nyttig verktøy i denne forbindelse. For partnere som blant annet leverer merkeløsninger (hardware, software og rådgivning) til sine kunder kan dette bidra til økt salg.

Hvordan skaper vi merverdi sammen?

GS1 Norway Partnerprogram består av to nivåer: GS1 Norway hovedpartner og GS1 Norway partner. Hvilke interne ressurser vi dedikerer til den enkelte partner og hvordan vi samarbeider med den enkelte, avhenger av hva slags partneravtale (partnernivå) de har inngått med oss. Essensen er at vi sammen får til mer enn om vi jobber på egenhånd og vi gjør dette gjennom forskjellige typer samarbeid.

Partnere har mulighet til å benytte GS1 Smart Centre til egne aktiviteter, eller aktiviteter i samarbeid med GS1 Norway, for eksempel eksponering av egne løsninger og materiell.

Det er også mulig å samarbeide om piloter, proof of concepts, seminarer, webinarer, messer og konferanser. I et slik samarbeid vil eksperthjelp fra GS1 Norway være tilgjengelig.

Alle partnere får også mulighet til å bygge nettverk med hverandre og medlemmer av GS1 Norway. Dette gjøres for eksempel på arrangementer som partnernettverksmøter som vist på bildet.

Under slike arrangementer og ellers i partnernettverket er du tett på kunnskapen som skal til for å sette GS1 systemet til din fordel.

Er du nysgjerrig på vårt partnernettverk? Ta kontakt med vår partneransvarlig:

Dagfinn Melberg

Partneransvarlig

90 57 00 09
dm@gs1.no