Plateful – det bærekraftige alternativet!

Plateful kjøper råvarer fra kjente leverandører som av ulike årsaker ikke blir solgt i tradisjonelle salgskanaler og gjør den tilgjengelig for kundene i deres nettbutikk. Avvik blir til noe positivt med Plateful. 

Plateful ble etablert som en overskuddsgrossist. Bedriften baserer seg på å håndtere merkevarer som det er for mye av eller inneholder et avvik. De er en aktør som løser et problem for produsentene. Med dette bidrar de til å styrke samarbeidet mellom produsenter, grossister og kunder slik at mer av maten som produseres når helt fram til tallerken. Siden 2019 har 6,1 millioner kilo mat funnet veien gjennom Plateful til forbrukeren.  

Problemene kan oppstå hvis varestrømmen er bygget opp med EPD som vil vanskeliggjøre to varestrømmer parallelt. Allerede på betingelsesnivå vil det oppstå utfordringer hos den enkelte grossist. Her kommer Plateful inn. Innkjøp- og utvikler for egne merkevarer hos Plateful, Henrik Furuholt, forklarer at utfordringen dukker blant annet opp når et avvik skal gå parallelt med samme EPD nummer.  

– For de aller fleste produsenter er det krevende å produsere de eksakte volumene bransjen etterspør til enhver tid. Samtidig er det viktig å sikre tilgangen på nok merkevarer fordi utsolgtsituasjoner ikke er heldig. Da vil det til tider bli en overproduksjon. I enkelte tilfeller blir det også kanskje produsert ulike stykningsdeler som ikke er aktuelle i et gitt tidsrom. Uansett hva årsaken måtte være, så er dette er mat som bør utnyttes istedenfor å destrueres.  

Samarbeidet med GS1 Norway startet som en konsekvens av råvareoverskudd i markedet som Plateful kunne utnytte gjennom egne merkevarer. GS1 standard bidro til å etablere Plateful som en merkevare i verdikjeden.  

GS1 standarder bidrar til å bygge en merkevare 

En overskuddsvare kan være alt fra en matvare og emballasje til hygieneprodukter. Furuholt forklarer at overskuddsvarenes vei fra produsenten til bordet styres ved hjelp av en GS1 standard, nærmere sagt, GTIN.  

– Når det blir for mye råvarer hos en produsent, er det viktig for oss å finne en løsning som tilgjengeliggjør varen for markedet. Det er her GS1 kommer inn i bildet. Med en strekkode og GTIN blir varen solgt istedenfor kastet. Plateful gir dermed råvarer mulighet til å bli fantastisk mat.  

Furuholt forklarer at hvis en vare ikke har en strekkode i dag så vil det bli vanskelig å selge varen gjennom dagligvareaktørene. Plateful bruker strekkoder som en løsning mot storhusholdningsmarkedet hvor strekkoder ikke er like viktig, dette for å sikre sporbarheten. 

– Kjedene forventer en skanningssikkerhet på 99 % for sporbarhet. Ved å oppfylle denne forventingen sikrer vi vi flere vareveier. Investeringen er en stor besparelse i et langsiktig perspektiv.   

Plateful sin verdikjede 

Plateful er organisert som en grossist og et unikt bindeledd mellom produsenter, grossister og kunder; de håndterer utfordringene sammen med både små og store aktører i det norske markedet. Det kan være alt fra kjøtt, meieriprodukter til frukt, bær og grønnsaker. 

Leverandørene bruker Plateful når de har utfordringer og sammen bidrar de til en mer bærekraftig verdikjede og bedre ressursutnyttelse.  

– Vi er en kanal som bidrar til at både små og store volum finner veien til tallerkenen. Vår grossistvirksomhet er ved E6 i Moss, og all distribusjonen håndteres her. Salget skjer over vår digitale salgsplattform som er tilgjengelig for våre dagligvare-, og storhusholdningskunder. I disse dager lanserer vi en egen leverandørplattform som skal sikre en sømløs vareflyt av overskuddsvarer for å redusere risiko for svinn og kostnader ytterligere. 

Hvorfor bruker Plateful Mine GTIN? 

Plateful bruker Mine GTIN aktivt i utvikling av produkter. 

Vi bruker Mine GTIN for å forenkle etableringen av strekkodene vi bruker til våre varer. Der kan vi også hente ut strekkodene digitalt for aktivt bruk til design av etiketter og annen produktinformasjon. 

GS1 standarder gjør oss tilpasningsdyktig i et marked under stadig utvikling. Det sikrer samtidig kvaliteten på vår produktkommunikasjon og varestrøm.