GS1 Industry & Standards Event 18-21 september

Arbeidet som skjer her kan påvirke din virksomhet. Blir du med så kan nettopp du utnytte GS1 systemet til din fordel.

GS1 Industry and standards er vårt største globale arrangement. Over 1000 bedriftsledere fra 80+ land vil komme virtuelt sammen for å løse dagens største forretningsutfordringer gjennom utvikling og vedtak av GS1 globale standarder. Informasjonen som presenteres og arbeidet som gjøres kan påvirke din virksomhet og du har mulighet til å bli en del av samarbeidet. Adminstrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen, løfter frem at dette er et arrangement som våre medlemmer og partnere kan nyte godt av.

– Det er et årlig arrangement som er ment å gi informasjon og inspirasjon til våre medlemmer. Det er et bredt spekter av relevante temaer. Disse presenteres av dyktige fagfolk som vil bidra med god og nyttig innsikt for de som deltar.

Han anbefaler alle som er nysgjerrige å sette seg inn i programmet for å finne sesjoner som er relevante for nettopp deres forretningshverdag. Fire presentasjoner vil bli gitt av rådgivere fra GS1 Norway.

  • Mandag 18/9 kl 14:00 – 16:00: «Global migration to 2D in retail»

Terje Menkerud vil sammen med NorgesGruppen fortelle om arbeidet på vegen mot 2D i dagligvarehandelen.

  • Mandag 18/9 kl 14:00 – 16:00: “How RFID can help reduce waste”

Anders Askevold presenterer sammen med Kim Louise Soleng fra NLP (Norsk Lastbærer Pool) caset med innføring av RFID-instrumenterte plastpaller og plastkasser i norsk dagligvarebransje og hvilken positiv miljøgevinst dette har gitt over de siste årene.

  • Onsdag 20/9 kl 15:00 – 17:00: “Fresh foods experience and technology for better yield”

Anders Askevold presenterer sammen med Espen Ramsbacher fra Circmar, et case der engangspaller og isoporkasser vil kunne erstatter av mer bærekraftige ombruksløsninger, etter modell av NLP-caset (som presenteres på mandag)

  • Torsdag 21/9 kl 10:30 – 11:15: “Roundtable on apparel & textile transparency & standards”

Her deltar Line Staxrud Eriksen fra Holzweiler. Senere samme dag presenterer Anders Askevold hvordan GS1 Norway jobber inn mot tekstilbransjen ift. overgang til 2D-koder, bruk av GS1 Digital Link og innføringen av EUs digitale produktpass.

Deltakelse representerer en unik mulighet til å lære, samarbeide og innovere med bransjeledere og eksperter fra hele verden. Du kan få innsikt i hvordan GS1 standarder kan hjelpe deg med å løse dagens forretningsutfordringer, som datakvalitet, sporbarhet, bærekraft og sirkulær økonomi. Du kan også oppdage nye løsninger og beste praksis fra ulike sektorer, som detaljhandel, helse, transport og logistikk.

Det er tre fremtredende fordeler ved å delta på Industry & Standards event:

Du kan lære om de nyeste utviklingene innen GS1 standarder og hvordan de kan hjelpe deg med å løse dagens og morgendagens problemstillinger. Du vil få tilgang til å se presentasjoner og andre ressurser som kan bidra til å øke dine kunnskaper og forståelse for GS1 standarder.

Du kan samarbeide med andre gjennom å delta i standardutviklingsgrupper og gi din stemme og innflytelse til hvordan GS1 standarder skal utformes og implementeres. Bedriftsledere fra over 80 land deltar.

Du kan også bli inspirert av spennende taler og fagfolk som deler sine visjoner og erfaringer. Dette gjøres for å gi deg muligheten til å se innovative løsninger. Med beste praksis fra ulike sektorer er mulighetene mange.

Praktisk informasjon

Ved å følge lenkene under vil du finne relevant informasjon:

Program

Påmeldingsskjema

Generell informasjon

Registreringen er gratis for alle GS1 medlemmer og partnere. Ta gjerne kontakt med oss for relevante spørsmål og besøk oss på LinkedIn. Her kan du finne mer informasjon under emneknaggen #GS1standards2023