Den Stolte Hane – Kommuniserer effektivt med sine medlemmer

Bærekraft, dyrevelferd og GS1 standarder. Hos Den Stolte Hane henger alt sammen.

Bærekraft er en del av alle avgjørelser som tas. Norskprodusert kylling er et klimavennlig og sunt alternativ, derfor jobber Den Stolte Hane for å spre matglede som inspirerer til bruk av norsk kvalitet kylling. 2,73 CO2 ekvivalenter per kilo kyllingkjøtt1 gjør dette til et av de mest klimavennlige kjøttalternativene som produseres i Norge. Som animalsk proteinkilde er dette i verdensklasse.

Den Stolte Hane bruker GS1 standarder. Dette fører til et felles språk for informasjonsdeling, for alle aktører. Rask, effektiv og presis kommunikasjon, ifølge dem selv.Senior manager RGM (Revenue Growth Management), Geir Johannesen forklarer at GS1 standardene bidrar til å knytte Den Stolte Hane tettere med sine kunder.

– Vi ser at de verktøyene GS1 tilbyr, og særlig innenfor 2D-koder åpner opp for nye og andre muligheter. Den store fordelen er at vi kommer enda nærmere kundene våre, og vi kan kommunisere våre verdier og fordeler med å velge Den Stolte Hane direkte i koden.

Kilde 1) https://www.researchgate.net/publication/317012525_Climate_Footprints_of_Norwegian_Dairy_and_Meat_-_a_Synthesis

Geir Johannesen,
Senior Manager RGM (Revenue Growth Management)

Gjør beviste valg enkelt for forbruker

Den Stolte Hane jobber etter en visjon om å være et godt valg for kloden, dyra og deg som forbruker. Med utviklingen av nye strekkoder, altså 2D-koder, kan sistnevnte være trygg på at de gjør et bærekraftig valg ved å velge Den Stolte Hane. Johannesen påpeker at dette er viktige felt for dem og understreker grunndata som betydningsfullt element.

– Det å ha god grunndata er kritisk for at produktene vi distribuerer i verdikjede går knirkefritt i alle ledd, kommenterer han.

Kommunikasjon- og bærekraftsjef Thea Kjendlie gjenspeiler Johannesens uttalelser og synes det er spennende at strekkoder inneholder stadig mer informasjon. Hun understreker dyrevelferd som en viktig del av deres arbeid.

– God dyrevelferd er en forutsetning for vår virksomhet, og det er et arbeide hvor vi legger ned mye ressurser. I tillegg til at våre produsenter skal følge nasjonal lovgiving, så deltar alle våre bønder i Dyrevelferdsprogrammet. Vi har også et eget team med veterinærer og rådgivere som følger opp ute på gård, det er viktig at bøndene har god og tilgjengelig støtte fra fagfolk med kompetanse på fjørfe, utdyper hun.

Dette henger sammen med deres ønske om å drive på en bærekraftig måte. Alle avgjørelser som tas påvirkes av bærekraft.

 – Forbrukeren skal være trygge på at alle merkevarer tar sitt ansvar på alvor.  Vi legger stor innsats på områder nært knyttet til vår verdikjede; kutte matsvinn, plast og ikke minst å bidra til et sunt og bærekraftig kosthold for alle, legger hun til.

Teknologi og data er også viktig innenfor arbeidet med bærekraft og dyrevelferd. Kjendlie viser til en omfattende tilgang på data om dyrevelferdsindikatorer fra produksjonen. Dette er viktig, konstaterer hun.

– Dette gjør at vi hele tiden har muligheten til å sette inn tiltak hvis vi ser noe som kan gi grunn til bekymring. I arbeidet med dyrevelferd er overvåkenhet og tett oppfølging avgjørende for å lykkes.

Fremover vil teknologien spille en viktig rolle for Den Stolte Hane. 2D-koder skal som sagt inneholde mye informasjon. For eksempel et dynamisk priselement og sporingsinformasjon, som vil komme forbrukeren til gode. Det vil også kunne spille en stor rolle for å redusere matsvinn (les gjerne teksten vi har skrevet om temaet Kan vi redde maten med 2D-koder?)  Kjendlie viser til at transparens er en generell utvikling innen bærekraft og dyrevelferd og hun ser for seg at forbruker de neste årene kan hente ut mer informasjon om produktet de holder i hånden.

– Dyrevelferd er et område som er viktig for alle interessenter, og vi vil være åpne om hvordan vi jobber. Vi har mottatt høyeste nivå for transparens om våre prosesser rundt dyrevelferd både i år og i fjor fra anerkjente BBFAW. (Business Benchmark on Farm Animal Welfare). Det er spennende å se hvordan GS1 kan bidra inn i den generelle utviklingen med økte krav og forventinger til åpenhet, avslutter hun.

Thea Kjendlie, Kommunikasjon- og bærekraftsjef