Ny Deloitterapport: GS1-standarder bidrar til vellykket Covid-19-vaksinasjon

Ny Deloitterapport oppfordrer til å styrke bruken av GS1-standarder for identifisering av vaksiner for å lykkes i Covid-19-vaksinasjonsprogrammer. Bruk av åpne, globale standarder vil også kunne forberede verden bedre på å håndtere fremtidige helsekriser.

Dette er andre rapport fra Deloitte om hvordan sikre tillit til de globale forsyningskjedene til Covid-19-vaksinene.

Last ned den nye Deloitte-rapporten her:

Internasjonale helseorganisasjoner bør fremme globale standarder som GS1 DataMatrix-strekkode for produktidentifikasjon. Det skriver Deloitte i sin andre rapport om hvordan vi skal sikre tillit til de globale forsyningskjedene for Covid-19-vaksinasjonen. Globale standarder bør gjelde på tvers av den medisinske forsyningskjeden for å sikre at borgere over hele verden har rask, likeverdig og sikker tilgang til Covid-19-vaksiner.

Rapporten anbefaler en harmonisert global standard for identifikasjon og sporbarhet. I tillegg viser rapporter til hvordan serialisering av vaksiner kan gi mer effektiv og nøyaktig sporbarhet av vaksineadministrasjon, foruten at det kan bidra til å bekjempe falske og forfalskede vaksiner.

GS1 DataMatrix er en 2D-strekkode som er anbefalt av helseaktører. Den inkluderer kritiske data som utløpsdatoer og lotnummer, som bidrar til å redusere feil og muliggjør sporbarhet av medisinske produkter.

Første Deloitterapporten finner du her