Mestergruppen bruker GS1 standarder

SSCC og andre GS1 standarder kan bidra til bedre flyt på byggeplasser. Spørsmålet er, vil de bli en av flere fremtidige bærebjelker i boligbygging?

Kostnadseffektivitet er et viktig aspekt innen bygg, anlegg og eiendom. De aller fleste aktører ønsker å bygge på en slik måte at sluttproduktet får en så lav pris og høy kvalitet som mulig. I tillegg kommer det stadig strengere krav til dokumentasjon av CO2 utslipp.

Inn kommer blant annet GS1 standarder som SSCC (serial shipment container code), GTIN (Global Trade Item Number) og GLN (Global Location Number). Slike standarder har til hensikt å rasjonalisere og forbedre arbeidsprosesser. De bidrar til å redusere manuelle prosesser som er tidkrevende og de bidrar til bedre oversikt. Lars Fredrik Forberg, direktør for boligbygging i Mestergruppen forklarte under den Computerworld-arrangerte konferansen «Digitalisering av Byggenæringen» at Vi må bruke de samme standardene alle sammen.

Dette kan bidra til flyt på byggeplassen, poengterte han. Det bekreftes også av Knut Mathisen, ansvarlig for bygg, anlegg og eiendom i GS1 Norway som understreker at standardene bidrar til en sømløs informasjonsdeling.

– GS1 standarder bidrar til en enklere informasjonsdeling. Gjennom å bruke disse kan aktører få en bedre oversikt over hvor ting har blitt levert på en byggeplass og dermed spare tid. Ansatte slipper å bruke tid på å lete og kan isteden dedikere mer tid til relevante oppgaver, forklarer Mathisen.

Det motsatte ville vært at du får mindre kontroll, og er mindre effektiv. Du har rett og slett ikke ting når du trenger det.

Kontroll på hva som er på byggeplassen

Engelsrud Hageby på Nannestad er et slik eksempel. Mestergruppen står bak prosjektet hvor det bygges totalt 300 boliger. Arbeidet som gjøres utnytter APX Vareflyt 4.0 (som du kan lese mer om her: https://gs1.no/apx-og-mestergruppen-digitaliserer/) og i faktaboksen nederst i denne saken.

Forberg peker ut to prosesser hvor behovet for GS1 standarder er fremtredende. Den første er byggeplassen som må vite hvor varene befinner seg i leveransekjeden.

– Du må ha en etikett på byggevaren og du må ha et logistikksystem som tar vare på informasjonen. Da er det fornuftig å bruke internasjonale standarder for å merke produktene og SSCC er en av dem. I og med at det også blir lovpålagt at vi skal dokumentere miljø karakteristika for produktene så det også fanges på en måte, og det er ikke nok med artikkelnummer du må også vite når varen er produsert og fra hvilken fabrikk.  SSCC er egnet for det siden det kan romme både artikkelnummer og batchnummeret.

Bruken av SSCC bidrar også til behovet for en annen standard, nemlig, GLN. SSCC brukes til å identifisere logistikkenheter og bidrar til at aktører kan spore enheten gjennom hele verdikjeden. Men en slik sporing krever definering av lokasjoner og her kommer GLN inn. Standarden bidrar til å identifisere juridiske enheter, roller i handelstransaksjoner og fysiske lokasjoner. GLN informasjon er viktig slik at du kan levere på riktig plass på en byggeplass, poengterer Forberg.

Den andre interessenten er distribusjonssenteret eller byggevarebutikken som har et minst like stort behov for denne informasjonen. De skal kunne bestille produktene fra leverandørene og levere det til byggeplassen.

– De må varene merket på samme måte inn til fabrikken og der skal det pakkes om i tillegg og da må du jo ha informasjon på ulike pakkseddel nivå, slik at du kan kombinere flere ordrer i et lass, som vi jobber med. Og at du kan sette sammen varer og ordrer inn i ulike kolli. Så du er nødt til å merke på ulike nivå: varenivå, kollinivå og lassnivå. Det her henger sammen og vi er helt avhengig av det for å få det til å spille på lag slik at byggeplassen og distribusjonssenteret/byggevarebutikken får den informasjonen de trenger til enhver tid, avslutter Forberg.   

Han legger til at foreløpig funn fra byggeplass viser at byggeleder og logistikkleder har bedre oversikt, reduserer avglemming av varer under pakking, finner varene lettere om vinteren og har kontroll på at varene faktisk er levert. Utfordringen har vært å få alle i leveransekjeden til å skanne, i følge Forberg.

Faktaboks

APX Vareflyt 4.0 er en digitaliseringsplattform som samler hele verdikjeden på et sted. «Når alt henger sammen – blir det flyt» sier APX selv. Plattformen gjør det mulig å automatisere hele verdikjeden fra A til Å og den integreres mot en rekke systemer. GS1 standarder brukes som databærere og plattformen er generisk i forhold til bransje.