GS1-standarder er viktig for global handel

Bruk av åpne, globale standarder er én av fem byggesteiner for globale handel. I sin siste rapport om global handel identifiserer World Trade Organization og World Economic Forum de 5 G-ene til TradeTech. «TradeTech» er teknologier som gjør global handel mer effektiv, inkluderende og bærekraftig.

Det er viktig med et godt, globalt økosystem som bidrar til utbredelse av TradeTech-teknologiene. Derfor har Verdens handelsorganisasjon (WTO) og World Economic Forum identifisert fem grunnleggende byggesteiner.

De fem G-ene til TradeTech:

G1. Globale rammeverk for dataoverføring og ansvar

G2. Global juridisk anerkjennelse av elektroniske transaksjoner og dokumenter

G3. Global digital identitet til personer og objekter

G4. Global interoperabilitet av datamodeller for handelsdokumenter og plattformer

G5. Globale handelsregler tilgang og beregningsrett

Digital handel krever en global tilnærming til digitale identiteter; det være seg fysiske og juridiske personer, eller fysiske og digitale produkter. Det er viktig for å sende eller motta elektronisk informasjon, men også for å spore historien, distribusjonen, plasseringen og bruken av for eksempel containere, forsendelser og produkter fra et sted til et annet. Bruk av åpne, globale standarder bidrar til at den globale handelen kan komme forbrukere og bedrifter til gode, blant annet ved at de understøtter åpenhet og effektivitet.

TradeTech bidrar til effektiv global utveksling av produkter. Myndigheter bør vurdere global koordinering og lik tilgang til TradeTech. Derfor anbefaler rapporten at «myndigheter bruker handelsavtaler for å fremme bruken av åpne, globale standarder for produktidentifikasjon knyttet til produktklassifiseringssystemer, og oppmuntre tollmyndighetene til å bli enige om en standardisert behandling av IoT-enheter». Rapporten refererer her til GS1-standarder som Global Trade Item Number (GTIN), Global Product Classification (GPC) og Global Location Number (GLN).

Er du interessert i mer informasjon? Du finner rapporten her. GS1-standardene er omtalt i kapittel 3, Global Digital Identity.