VVS-bransjen sørger for sporbarhet

Rørleggeren har ikke visst hvor rørene kommer fra. Det er det slutt på nå. VA- og VVS-bransjen går bort fra fellesnummer. Det sørger for at bransjen er seriøs, fastslår Terje Røising i Byggtjeneste.

Når produktene ser like ut og kan brukes om hverandre, har de hatt samme nummer i databasen – uansett hvem som har levert dem. Slik er det ikke lenger. Nå har VA- og VVS-bransjen kvittet seg med fellesnumrene, eller de generiske numrene, om du vil. I stedet får hvert enkelt produkt fra hver enkelt leverandør sitt eget GTIN-nummer.


Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Lovkrav

– Det er rett og slett for å ivareta identifikasjon og sporbarhet. Det er et lovkrav om at du skal ha identifisert produsent og importør, ivareta sporbarheten og dokumentere egenskapene til produktet, sier Røising. Han er avdelingsleder for VA og VVS i Byggtjeneste, som står for driften av varedatabasen i bransjen.

Når nummeret er generisk, går det ikke an å spore produktene.


Når det er mange produsenter på samme nummer, kan produktet være importert fra Kina på en dieseltanker eller det kan komme fra Pipelife i Surnadal. Miljøfotavtrykket er helt forskjellig

Terje Røising, Avdelingsleder for VA og VVS i Byggtjeneste

Fra 1. november er fellesnumrene fjernet. En liten overgangsperiode blir det alltid, men snart er alle VA- og VVS-produktene merket slik at det ikke er noen tvil om hvor de kommer fra.

Enige i bransjen

– Dette var en bred bransjebeslutning, understreker Terje Røising. Tre fra grossistene, fire fra produsentene og tre fra installatørene sitter i standardiseringsutvalget som har tatt bestemmelsen. Det skaper litt merarbeid i en overgangsfase, men alle er enige om at nå var det på tide å avslutte fellesnummeret.

– For å ivareta bransjens seriøsitet og bransjens evne til å tilfredsstille lovkravene om informasjon og sporbarhet, er vi helt nødt til å gjøre dette grepet, sier Røising.

Han trekker frem hvordan det er mye bedre for rørleggeren å vite hvor de kommer fra, produktene som han skal montere. Dessuten er rørleggeren pålagt å levere fra seg dokumentasjon. Det var ikke mulig å gjøre godt nok med de gamle fellesnumrene.

Kundene vil vite

Det er først og fremst grossistene som får mer arbeid en stund. – Fellesnumrene hadde mye godt ved seg, men de dekker ikke kravene til sporbarhet og dokumentasjon. Sporbarhet er både et lovkrav og et kundekrav, sier Odd Treffen, direktør for forretningsutvikling hos Dahl Optimera Norge.


Fra produsentene er det et ønske at deres produkt skal kunne identifiseres gjennom hele verdikjeden. Men den viktigste driveren er kundekravet. Kundene skal vite hvilket rør med hvilke egenskaper som er levert på et prosjekt.

Odd Treffen, direktør for forretningsutvikling hos Dahl Optimera Norge

Hjelper importørene

Knut Mathisen er ansvarlig for byggebransjen hos GS1 i Norge. Han er fornøyd med at vann, avløp, varme, ventilasjon og sanitær nå skal over på den globale standarden GTIN.

– Fordelen er at du får sporbarhet og dokumentasjon fra den riktige produsenten på alle ting som går inn i et bygg, inkludert de minste delene på røranlegget. Automatlagre hos grossistene er også en driver: Skal du automatisere hele prosessen på lageret, så må du ha en sikker og entydig bestemmelse av produktet, peker han på.

Mathisen oppfordrer importører som ikke har GTIN-nummer på produktene sine i dag, til å få det på plass. – Det er produsenten som påfører GTIN. Men hvis ikke det er mulig, er det bare å ta kontakt, så skal vi være behjelpelige, sier han.

Knut Mathisen

Ansvarlig for Byggenæringen

+ 47 951 96 044

km@gs1.no