Tørn – overskuddsselgeren

Tørn tilbyr en plattform for salg av overskuddsvarer. Med GTIN får de støtte til å gå ut i internasjonale markeder.

Bengt Herning, Tørn

Tørn kobler varer med sluttkunder. Siden 2020 har bedriften tilbudt en løsning som gir butikker kontroll på overskuddsmateriell. Varer som ellers ville blitt kastet og påført butikkene tap blir isteden solgt. Et slikt system for håndtering av overskuddsmateriell har det lenge vært behov for i handelen, men ikke blitt realisert. Tørn tilbyr et slikt system som er enkelt å håndtere for alle involverte. GTINs (Global Trade Item Number) rolle i systemet er identifikasjon av varene, som dermed gir Tørn og butikkene en oversikt av og autentisering av varene. Det kan illustreres slik: du trenger 8 pakker med parkett, men du finner bare 4. Så kan du ved hjelp av GTIN finne 4 nye pakker i en annen byggevareforretning. Partnerrådgiver i Tørn, Bengt Herning, påpeker at denne identifiseringen er en fordel for både forbruker og forhandler.

– Med GTIN er det mulig å spore produktet tilbake til sin opprinnelse samtidig som det vil kunne bli mulig å koble produktet til sertifiseringer som for eksempel Svanemerket og synliggjøring av Co2 avtrykket.

Knut Mathisen, ansvarlig for byggenæringen i GS1 Norway påpeker nettopp GTINs rolle som unik identifikator.


– Dette gir Tørn en mulighet til å bruke den på tvers av varehus og land. Tørn får dermed en mulighet til å sikre at det snakkes om riktig produkt og riktig miljødeklarasjon, kommenterer han.

En bærekraftig løsning

Tørn sikrer at varene ikke blir til avfall; det blir en ressurs. I en verden som stadig trenger flere ressurser så sier det seg selv at bedre ressursutnyttelse ikke bare er smart, men også nødvendig. Herning påpeker at overskuddsvarer en del av handelens natur. Det vil alltid være rester, returer, skader, stygg emballasje og utgåtte varianter i all handelsvirksomhet.


– Det man ikke har vært flink til, er å lage en prosess for hvordan vi kan realisere overskuddsvarene, slik at det ikke bare blir til avfall, forklarer han.

Å selge varene representere en bedre løsning enn å kaste dem. Da utnyttes ressursen som ligger i det gamle produktet samtidig som nye varer kan fases inn. Løsningen er ikke bare god på papiret, den er også populær blant forbrukere og forhandlere.


– Vi har heldigvis kommet så langt at både ansatte og kunder reagerer hvis brukbare produkter blir kastet. Det har nok skjedd en holdningsendring der de siste årene. Før så var det slik man gjorde det, men nå er det uhørt, mener Herning.

Tørn sin løsning har dermed mulighet til å representere et forretningsfortrinn. Dette gjelder ikke bare for seg selv, men også forhandlerne som blir med på løsningen. Varer blir solgt, tap begrenses samtidig som ressurser blir utnyttet og miljøbesparelser kan realiseres.

Hvordan fungerer Tørn?

Varer som har lav omsetning og er på veg ut av sortimentet registreres hos forhandlere. Dette sendes til Tørn som klargjør listen før den sendes tilbake for endelig bekreftelse av Tørn-ansvarlig hos forhandleren. Når det er gitt, blir produktene publisert på Tørn sin plattform www.torn.no. Deretter fungerer løsningen som en hvilken som helst annen nettbutikk. Kunden bestiller, Tørn tar seg av ordren og forhandleren klargjør produktet for forsendelse. Herning forklarer at de alltid setter opp et prosjekt i forkant hvor de går gjennom alle relevante spørsmål med forhandlerne. En leverandør som benytter Tørn har alltid en Tørn-ansvarlig medarbeider som kjenner prosessen og verktøyet.

– Det er en enkel prosess for de som er involverte. Det som er viktig er at de som er med har en god intern prosess hvor det er tydelig hvilke varer som skal være med, hvilken priskalkyle som skal brukes og hvilke rutiner de har for å velge disse varene. Salg på Tørn er ingen konkurrent til tradisjonell handel av kurante varer, det er en bærekraftig prosess for å selge overskuddsvarer som ellers ville blitt kastet, avslutter Herning.