Møt vår nye kollega: Tore Andresen

Han tar med seg lang erfaring innen dagligvare, og ser fram til å bidra til utvidet bruk, kjennskap og forbedring gjennom hele verdikjeden.

Tore vil primært jobbe mot dagligvaresektoren, blant annet med STAND.  GS1 standarder er godt etablert og utbredt innenfor dagligvaresektoren, men det er fortsatt rom for utvikling. Med over 13 års erfaring fra dagligvaresektoren i Norge, vil vår nye kollega bidra til at GS1 Norway er godt forberedt på å bidra til denne utviklingen. Seniorrådgiver i GS1 Norway, Egil Wist, er godt fornøyd med vår nye kollega, og ser et potensiale som kan komme medlemmer og bransjer tilgode.

– Med Tore sin bakgrunn fra konsulent og dagligvarebransjen vil han være en viktig bidragsyter i det videre arbeidet med økt utbredelse av GS1 standardene

– Jeg ble kjent med standardene til GS1 gjennom tidligere arbeid, og har der sett noe av den verdien disse tilførte virksomheten når de ble tatt i bruk. Gjennom ansettelsesprosessen vokste nysgjerrigheten og ønske om å være med GS1 på utfordringene og mulighetene som ligger foran oss.

Nettopp Tores bakgrunn gjør han skikket til å gi et solid bidrag til disse mulighetene. Han har flere års erfaring fra konsulentvirksomhet hvor han blant annet har han jobbet mye med prosessforbedringer, for eksempel implementeringen av en ny IT-løsning. Dette har han opparbeidet hos flere av de store aktørene innen dagligvaresektoren i Norge.

– Jeg ser nå muligheten til å bruke av mine erfaringer fra retail på et for meg et litt nytt og veldig spennende fagområde.