Sporing av medisinsk utstyr – gir økt effektivitet og bedret pasientsikkerhet

Hverdagen er endret fra manuelle rutiner til digitale prosesser for pasienter og ansatte på Lovisenberg Diakonale Sykehus.


Dette skaper trygghet i arbeidet, øker effektiviteten og bedrer pasientsikkerheten.


Løsningen som benyttes er levert av APX Systems, og den bygger på GS1 sine globale standarder som har vært i bruk i varehandelen i mer enn 40 år og som nå er på full fart inn i både byggebransjen og helsevesenet.

Les artikkelen og se film på HealthTalk.