Sporbarhet krever entydig produktidentifikasjon

Klarer norsk byggenæringen å tilfredsstille økte krav til sporbarhet? Digitaliseringen av næringen går for sakte. Næringen har heller ikke blitt enig om felles standarder. I Sverige har byggenæringen kommet et skritt nærmere full sporbarhet. Nå innføres krav om at alle byggevarer skal være merket med felles global standard for produktidentifikasjon.

Svensk byggenæringen viser vei

Svensk byggenæringen har tidligere foreslått å bruke den åpne, globale standarden for produktidentifikasjon, GTIN (Globale Trade Item Number), på byggevarer. Fra 1. juli 2022 blir det et krav. Bak kravet står landsdekkende entreprenører og bransjeorganisasjoner for byggevareprodusenter og byggevarehandelen.

– Det er et viktig skritt i retning av full digital sporbarhet på varer og ikke minst felles digitalisering av næringen. Jeg håper norsk byggenæring følger etter. Det er en utfordring å ha kontroll på alle produkter som går inn i et bygg og et byggeprosjekt hvis aktørene ikke enes om en felles, entydig måte å identifisere produktene på, sier Knut Mathisen, ansvarlig for byggenæringen i standardiseringsorganet GS1 Norway.

Økt nordisk samarbeid

Byggenæringen er forskjellig i de nordiske landene, allikevel er det synergier å hente i økt nordisk samarbeid innenfor for eksempel sirkulærøkonomi, harmonisering av regler og økt samarbeid på EU-nivå. Et slikt nordisk samarbeid er allerede igangsatt.   

– Vi har tett samarbeid mellom de nordiske GS1-landene, som alle er med i den globale satsing på byggenæringen i GS1. Til tross for at det er forskjeller i lovverket og måten å jobbe på, er behovet for å bruke GS1-standarder for å sikre kontroll og sporbarhet likt, forteller Mathisen.

Også norske produsenter må ha GTIN

Som produsent vil du ikke kunne selge byggevarer til svenske byggeprosjekter uten at varene dine er identifisert med GTIN. Norske produsenter som selger produkter til Sverige, må sørge for å få GTIN på alle produktene sine før kravet trer i kraft.

Krav til GTIN i Norge

– Alle de store entreprenørene som stiller seg bak krav om GTIN i Sverige opererer i Norge også. Vi har også de samme bransjeorganisasjonene. Vi er i god dialog med dem om hvordan GS1-standarder kan bistå næringen i å tilfredsstille økte krav til sporbarhet. I Norge har allerede Statsbygg, Bane NOR, Construction City, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF sammen med GS1 Norway laget «Veileder for GTIN i byggenæringen». Det er et klart signal om at norsk byggenæring bør følge svenskenes spor, mener Mathisen.

Knut Mathisen

Ansvarlig for Byggenæringen

+ 47 951 96 044

km@gs1.no