GS1 Norway og Grønt Punkt Norge inngår en samarbeidsavtale

Formålet med avtalen er å sikre at Norge har blant verdens beste løsninger for effektiv og bærekraftig håndtering av avfall. – Vi vil være med å løse den store emballasjeutfordringen, forklarer administrerende direktør i GS1 Norway, Geir Paulsen.

Resirkulering bidrar til at resurser blir brukt flere ganger. Emballasjen vi kildesorterer går inn i et kretsløp og dermed kan materialet gjenvinnes. Dette føres til at færre ressurser blir tatt fra naturen og vi får dermed mer ut av hver enkelt resurs. Det motsatte ville vært engangsbruk og brenning av ressurser.  

Avtalen mellom GS1 Norway og Grønt Punkt Norge er tenkt å bidra til å redusere dette. Gjenvinning av emballasje er et felles mål for begge organisasjonene. Begge jobber for å utvikle sirkulære løsninger for håndtering av emballasje i Norge. Gjennom innovasjon, samarbeid og utnyttelse av sine organisasjoner og nettverk nasjonalt og internasjonalt, ser vi en stor fordel av å sammen bistå våre respektive medlemmer i implementeringen av blant annet ny emballasjeforordring og andre reguleringer, samt markedsdrevne krav og behov.

Våre to organisasjoner har så mange sammenfallende interesser og kan bidra med så mye for å få bedre kontroll på emballasjeutfordringene, forklarer Paulsen.  

Dette er bakgrunnen for at GS1 Norway og Grønt Punkt Norge nå inngår en ikke-kommersiell samarbeidsavtale. Begge organisasjonene vil sette fokus på å jobbe med områder vi mener er til det beste for både det store formålet, emballasjeutfordringen, men også det som er til beste for våre respektive medlemmer. Vi søker også å etablere prosjekter i samarbeid med felles medlemmer. Administrerende direktør i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine understreker dette i en uttalelse. 

GS1 og Grønt Punkt Norge har mange felles medlemmer. En samarbeidsavtale er starten på flere mulige prosjekter med mål om å gjøre hverdagen enda enklere for våre medlemsbedrifter. GS1s teknologi innen vare- og informasjonsflyt vil være en naturlig del av kommende informasjonskrav om emballasjen.

Flaskepant ordningen i Norge, som drives av Infinitum, er et svært godt eksempel på et godt etablert og velfungerende retursystem. Mange GS1 kollegaer fra andre land har besøkt oss i Norge for å lære mer om panteordningen, du kan lese om et av disse besøkene her: Den miljøvennlige panteordningen. Systemet er basert på GS1 standarder og er et bevis på hvordan det kan gå når aktører går sammen for å finne løsninger.

Standardisering, bruk av teknologi og fremoverlente aktører som er villig til å samarbeide for å løse en felles utfordring, er kjerneelementene i suksessen til Infinitums returordning for drikkevareemballasje, kommenterer Paulsen.

På hvilket stadium er avtalen?

Avtalen er nå på det stadiet at partene har begynt å dedikere interne ressurser til å gjennomføre samarbeidet. Begge er enige om å samarbeid og systematisk utveksle kunnskap og informasjon om saker som er av felles interesse.

– Det som skjer nå, er at vi jobber sammen for å beslutte hva vi først skal gripe tak i. Nå bruker vi tid på å prioritere frem de riktige initiativene og områdene vi skal samarbeid om, forklarer Paulsen. 

Eksempler på områder hvor samarbeid vurderes er mange. Blant annet vurderes det deltakelse på, eller arrangere seminarer, konferanser og webinarer sammen. Nye forordninger og regler gjør også at kurs og opplæring hos våre medlemmer er noe som vurderes. Begge parter er allerede i gang med å se på prosjekter og piloter med bakgrunn i nye krav aktørene må etterleve. Paulsen fremhever informasjonsbehovet som en viktig faktor vi kan gripe tak i sammen.

– Her tenker vi at våre respektive medlemsbaser, hjemmesider og Sosiale media kontoer er viktige kanaler. Men som to svært medlemsfokuserte organisasjoner som ønsker å ta et stort samfunnsansvar, vil vi jobbe for å nå igjennom med viktig budskap for å redusere emballasjeforbruket, i andre eksterne kanaler i tillegg.

GS1 ser på emballasjeutfordringen som strategisk viktig på europeisk og nasjonalt nivå. Det gjør vi fordi GS1 standarder kan være et viktig premiss for å kunne få bedre kontroll på emballasjehåndtering.

– Men det må vi løse sammen med de rette aktørene. Grønt Punkt Norge er en av disse, avslutter Paulsen.