Ny representant fra oljebransjen i GS1 Norways styre

Tormod Tønnesen fra Norsk olje & gass er ny styrerepresentant i GS1 Norways styre. Han deltar i styret for å sikre et tettere samarbeid mellom Norsk olje og gass og GS1 Norway, og for å sikre at GS1 standardene utvikles i tråd med behovene for olje og gass sektoren også.

Tønnesen ble valgt inn i styret på generalforsmalingen 14. mai 2020. Han har 10 års erfaring fra bransjen og jobber nå som Supply Chain Management (SCM) domeneansvarlig i avdelingen for Digital samhandling i Norsk olje & gass. SCM satsningen som Tormod leder, er et av fire satsningsområder i avdelingen for Digital samhandling.

Norsk olje- og gassindustri digitaliseres, og deling av data mellom aktørene i næringen er viktig. Både operatørene, leverandører og kontaktrørene ønsker å effektivisere vare- og dokumentflyten i verdikjeden. Det er viktig at selskapene seg imellom deler data og kunnskap for å bidra til reduksjon av kostnader og risiko. Digitaliseringen omfatter alt fra masterdata om produktene til bestilling, transport, logistikk, lager og leveranse, og ikke minst sporbarhet.

– Det er betydelige synergier ved å samarbeide om Supply Chain Management. Her er det ingen konkurranse mellom aktørene; det er tvert imot store besparelse ved å kunne standardisere ved hjelp av GS1 standardene. Vi har mye å hente fra den erfaringen man har gjort innen varehandel og helse, sier Tønnesen.

– Tønnesens deltakelse i styret vil utvilsom bidra til å styrke det gode samarbeidet mellom våre to organisasjoner. Vi er sikre på at samarbeidet vil bidra til å bedre tjenestene som Norsk olje & gass tilbyr sine medlemmer, sier Geir Paulsen, administrerende direktør i GS1 Norway.

Norsk olje & gass og GS1 Norway ser nå nærmere på flere av tjenestene til Norsk olje & gass, og hvordan GS1 standardene kan iverksettes, og gi besparelse og nytte for aktørene i bransjen.
 

Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Organisasjonen arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. Olje og gassindustrien er en prioritert industri for GS1 Norway, som arbeider tett med de ulike aktører innen denne sektoren. Bruk av GS1 globale standarder for identifikasjon, automatisk datainnsamling og informasjonsdeling av forretningshendelser gir store muligheter for sektoren.