Ny europeisk standard for merking av fisk og sjømat

I sin høringsuttalelse til endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, har GS1 Det europeiske standardiseringsorganet CEN har nettopp publisert en ny standard for merking av fiskekasser. Den nye europeiske standarden (NS-EN 17099:2020) erstatter den nasjonale standarden (NS 9405:2014) og er gyldig i hele Europa.

Etter at NS 9405 ble publisert har det kommet nye krav fra EU rundt sporbarhet av fisk. Derfor har det europeiske standardiseringsorganet CEN nylig publisert en ny standard for merking av fiskekasser – NS-EN 17099:2020. Prosjektleder for arbeidet med den nye standarden har vært Standard Norge og GS1 Norway har deltatt i prosjektet som fagkonsulenter på sporbarhet, identifikasjon og merking.

For å imøtekomme de nye kravene til sporbarhet, har GS1 etablert nye applikasjonsidentifikatorer (AI’er) i GS1 systemet, for å strukturere informasjonen i strekkoder. Blant disse nye AI’ene er f.eks.; fangstområde, fangstdato, fangstredskap og innfrysningsdato. Dette gjør at:

  • informasjonsbredden på fiskekasse-etikettene blir mye større
  • dagens lineære GS1-128 strekkoder erstattes med en GS1 Datamatrix 2D-strekkode

Dette stiller andre krav til både software og hardware, som skal produsere og lese strekkodene.

Den nye europeiske standarden spesifiserer hvilken informasjon som skal være med i strekkoden og hvilken informasjon som skal være i lesbar form. Noen informasjonselementer må være med, både i strekkoden og i lesbar form, mens andre kun trenger å være i lesbar form. I tillegg er det flere frivillige informasjonselementer man kan ta med, avhengig av hvor mye informasjon man ønsker på etiketten.

Den eksisterende norske standarden tilfredsstiller ikke EU sine krav til sporbarhet. Det er derfor viktig at overgangen til den nye europeiske standarden ikke blir for lang. Den norske standarden kan fremdeles benyttes i en overgangsperiode, frem til utgangen av september 2020. Etter dette er ikke denne standarden lenger gyldig.

Den nye europeiske standarden er ennå ikke publisert i norsk oversettelse, men dette er nært forestående. Foreløpig er den bare tilgjengelig på engelsk og kan kjøpes på Standard Norge sin nettside.            

For å informere bransjen om den nye standarden arrangerte GS1 Norway nylig et webinar i samarbeid med CodeIT AS. Webinaret gikk av stabelen den 23. juni og fikk, med nærmere 100 påmeldte, svært god oppslutning. Gikk du glipp av dette, kan du se et opptak av hele webinaret.

Vil du vite mer om våre standarder knyttet til merking og sporing av fisk? Se vår video om full sporbarhet med GS1-standardene.