Norsk offshorenæring går for GS1-standarder

Norsk offshorenæring fokuserer på effektivisering av anskaffelsesprosessene knyttet til forsyningskjeden på den norske kontinentalsokkelen. I praksis betyr det digitalisering av rutinene knyttet til bl.a. innkjøp, transport og logistikk. Eksempelvis er det ved kritiske leveranser viktig å vite hvor de befinner seg. Norsk olje og gass spiller her en sentral rolle når det gjelder samarbeid og standardisering. Nylig ble 146: Anbefalte retningslinjer for utveksling av logistikkdata godkjent og lansert.

Foto: Norsk olje og gass

Hensikten er å få selskapene til å samarbeide på disse områdene. Samarbeid betyr også at man må standardisere. Interoperabilitet er et viktig stikkord her. Retningslinjer 146 omhandler logistikkdata for lastbærere, lokasjoner og kolli. For unik identifikasjon av disse områdene har valget falt på GS1 sine nummerstandarder.

Nå starter arbeidet med hvordan dette skal implementeres i selskapene i forsyningskjeden på norsk sokkel. Arbeidet koordineres av Norsk olje og gass. GS1 bistår med kompetanse knyttet til standardene samt erfaring fra andre sektorer som har vært gjennom tilsvarende prosesser tidligere.  

Det er standardisering av lokasjoner med Global Location Number (GLN) som er først ut. Det ble avholdt et oppstartsmøte med representanter fra oljebasene i midten av januar 2022. Standardisering og samarbeid er meget viktig for denne gruppen. De har gjerne mange ulike aktører og systemløsninger som de skal integreres mot. Arbeidet fortsetter med tilsvarende møter med operatører.