Nå starter arbeidet med å rulle ut 2D-koder i dagligvarehandelen

NorgesGruppen starter med 2D-koder på egne merkevarer

Det neste halvåret vil NorgesGruppen rulle ut 2D-koder på en rekke egne merkevarer. NorgesGruppen, Matvett og GS1 Norway har i lengre tid samarbeidet om å inkludere holdbarhetsdato i strekkoden, som et tiltak for å senke matsvinnet. For å få dette til må man bruke todimensjonale strekkoder (2D-koder), som kan inneholde mer informasjon enn de tradisjonelle strekkodene. Arbeidet startet allerede høsten 2019 med et pilotprosjekt med 14 produkter som hadde GTIN (unikt identifikasjonsnummer), holdbarhetsdato og vekt inkludert i en 2D-kode på produktet. Resultatet av å inkludere denne informasjonen i strekkoden var en reduksjon på 18 %, målt i omsetning og har bidratt til at NorgesGruppen nå ønsker å innføre dette permanent på en rekke av sine egne produkter.

Her finner du saken i Nationen: Snart kan strekkoden bli historie (nationen.no)

Mer informasjon i strekkoden gir mindre matsvinn

Ved å bruke en 2D-kode kan varens holdbarhet og batch lot nummer registreres i strekkoden, i tillegg til GTIN. Varen skannes når den mottas i butikkens varelager, ved påfylling i butikkhyllene og ved salg i kassen. Dermed får butikken et digitalt overblikk over varer i butikken, deres plassering og deres utløpsdato. Dette kan omsettes til konkrete tiltak som kan bidra til å redusere matsvinnet. Dette er delvis fordi butikken får informasjon om produktenes omsetning, som gjør det enklere å optimalisere innkjøpene. Men også fordi butikken får mulighet for å sette ned prisen på produktene som nærmer seg utløpsdato. Ved å inkludere batch lot nummer blir det enkelt å forhindre salg av tilbakekalte produkter. Kombinert med standarden GS1 Digital Link blir det etter hvert mulig å enkelt dele produktinformasjon med forbrukere. Produktinformasjon fra den samme koden kan skannes av forbrukere med mobilen, samtidig som den kan brukes i kassen i butikk og i alle deler av logistikk-kjeden.

Ved å inkludere mer informasjon i strekkoden, vil dagligvarehandelen på en rask og enkel måte kunne bidra til å redusere matsvinnet både i butikk og hos forbruker.

Hva er 2D-koder?

2D-koder er todimensjonale symboler på emballasjen i variantene QR-koder og GS1 Datamatrix. Kodene kan inneholde mer informasjon enn de strekkodene vi har i dag. Dette gjør det mulig med mer effektiv kommunikasjon gjennom hele logistikkflyten og direkte med sluttbrukeren av produktet. I tillegg til mye, mye mer.

Målet er at det skal være mulig for forbrukeren å lese av informasjonen med sin mobiltelefon, i tillegg til at koden skal fungere til tradisjonell

skanning i kassen.
Med en enkel mobilskanning kan forbrukeren få detaljert produktinformasjon.


Kommer strekkoden til å forsvinne?

Ambisjonen er at 2D-koder vil være implementert globalt og lesbart i alle butikkers systemer senest ved utgangen av 2027. Strekkoden vil likevel eksistere så lenge det er bruk for denne. I en overgangsfase vil tradisjonelle strekkoder og 2D-koder brukes sammen.

GTIN vil fortsatt være den unike identifikasjonen for produkter og tjenester.