Medlemmer

Alle med gyldige avtaler om bruk av GS1 sine globale standarder, som f.eks. GTIN for identifisering av produkter, GLN for identifikasjon av handelsparter for elektronisk handel, SSCC for identifikasjon av logistikkenheter eller andre av GS1s standarder, er automatisk medlem av foreningen, ref. §5 i foreningens vedtekter.

Medlemmer har rett til å delta på foreningens generalforsamling, delta i valg av foreningens styre, samt ta del i andre beslutninger som fremlegges for foreningens generalforsamling, ref. §9 i foreningens vedtekter.

Dokumenter til ordinær generalforsamling 2022

Innkalling med dagsorden

Årsberetning 2021

Årsregnskap 2021

Revisors beretning

Valg av styremedlemmer, valgkomiteens innstilling

Valg av revisor


Fullmakt til ordinær generalforsamling 2022Vedtekter GS1 Norway (mai 2018)