Kunnskap om et produkts miljøavtrykk

Krav til sporbarhet og informasjon om et produkts miljøavtrykk har økt antall grønne etiketter på produkter i det europeiske markedet.  I dag finnes det rundt 455 miljømerker i verden. GS1 jobber mot et felles symbol for merking med ny strekkode som kan inneholde mye mer informasjon enn dagens strekkode, og som vil kunne fortelle forbrukerne mer om et produkt, som for eksempel et produkts karbonavtrykket. 

Visste du at det ifølge Ecolabel Index er rundt 455 miljømerker over hele verden? Det gir bekymring hos forbrukere og andre som frykter at «greenwashing» vil gjøre det vanskeligere for forbrukerne å stole på informasjonen de finner på produktene. Den spanske forbrukergruppen OCU gjennomførte nylig en undersøkelse som viste at nesten halvparten av forbrukerne (43%) ikke stolte på miljøkravene på produkter. Flere franske aktører har gått sammen for å finne en løsning og etablerte det franske miljømerkesystemet, Eco-Scores. Det ble lansert i begynnelsen av 2021, og testes nå ut av store dagligvarekjeder som Lidl og Colruyt.

Med Green Deal ønsker EU blant annet å gjøre det lettere for forbruker å ta valg som både er sunnere for dem og mer bærekraftig. Gjennom de lokale landene GS1 opererer, men også som en global aktør, jobber GS1 for å samle alle symboler og dagens strekkode til neste generasjons strekkoder (for eksempel firkantede strekkoder som QR-koder). Neste generasjons strekkode vil kunne inneholde mye mer informasjon enn dagens lineære strekkode, og vil for eksempel kunne fortelle forbrukerne om et produkts karbonavtrykket. Dette vil kunne gi forbrukerne et større nivå av tillit og lojalitet knyttet til produktene de kjøper.

Les hele artikkelen om Eco-Score og miljømerking.