GS1 Norway inn i styringsgruppen for BIM Verdi

– En viktig suksessfaktor for å digitalisere byggenæringen er at vi kan vise til reelle cases og konkrete muligheter for aktørene i verdikjeden. BIM Verdis nettverk er viktig i så henseende. Det viser digitaliseringen i praksis. Vi i GS1 Norway gleder oss til å jobbe sammen med aktørene i nettverket for å få frem flere gode, praktiske cases som skaper verdi for hele byggenæringen, sier sektoransvarlig for byggenæringen i GS1 Norway Knut Mathisen.

GS1 Norways overordnede ambisjon for byggenæringen er å bidra til at bransjen digitaliseres i fellesskap. For å kunne digitaliseres sammen må imidlertid næringen bli enige om hvilke standarder og systemer som skal legges til grunn. GS1-standardene muliggjør den digitale omstillingen. Ved å samles rundt åpne, globale standarder kan vi sikre en god samhandling og korrekt informasjonsflyt. Det er alle aktører tjent med.  

BIM Verdi samler hele verdikjeden og er åpen for alle som ønsker å digitalisere sine prosesser. BIM Verdi hjelper aktører med digitaliseringsarbeidet etter modell for «Digitalt veikart for byggenæring», utarbeidet av Byggenæringens Landsforening.

 – Vi mener det er viktig at aktørene bruker standarder og løsninger på samme måte. Kun på den måten kan vi få til et felles, digitalt løft. Kompetanseheving og – deling fra piloter i nettverket til BIM Verdi er viktige skritt på vei mot den digitale omstillingen, mener Mathisen.

Knut Mathisen

Ansvarlig for Byggenæringen

+ 47 951 96 044

km@gs1.no