Klare for krav om digitalisering

Den digitale D-dagen kan ikke komme raskt nok. NorDan er klare med digital informasjon om vinduene og dørene sine og håper byggenæringen blir med for å drive mer effektivt og unngå feil.

– Vi har gjort mye internt. Men ordrene kommer fremdeles inn på skjemaer som vi sitter og puncher inn manuelt i systemet vårt, sier Raymond Bakken.
Avdelingslederen hos NorDan er glad for å ligge godt an i løypa. Derimot er han utålmodig på byggenæringens vegne.
Han vil gjerne ha digitale løsninger og klare standarder for informasjon. På den måten blir det aldri feil når noen skal kjøpe, installere, drifte eller fjerne en dør eller et vindu fra produsenten på Moi i Rogaland. Eller fra en av konkurrentene, for den saks skyld.

GTIN på alt

Det begynte med kravet fra Statsbygg om å få GTIN på alle produktene i et byggeprosjekt fra 2022. GTIN er nummeret som identifiserer alle produkter og handelsvarer og som brukes over hele verden.
– GTIN er et viktig bidrag i digitaliseringen av byggenæringen. Med den globale standarden kan vi sikre at informasjonen om produktene i et bygg er riktig. Det vil kunne gi oss full kontroll over byggets innhold og sikre sporbarhet på produktene, forklarer Anders Fylling, som er direktør på faglig ressurssenter i Statsbygg.
Tre mann fra NorDan har sittet i faggruppen for dører og vinduer for å lage en GTIN-veileder for byggenæringen. NorDan arbeider også tett sammen med Boligprodusentene og Standard Norge for å få til produktdatamaler for bransjen.

– Vi har jobbet veldig mye med forretningssystemene internt. Men vi kom bare til et visst punkt så lenge verden rundt oss ikke henger med.

Raymond Bakken, avdelingsleder NorDan

Til å kjenne igjen

Han understreker at det er viktig å bli enige om et datasett som definerer produktene. På den måten er det enkelt å kjenne dem igjen hele veien fra bestillingen kommer inn til produktet skal demonteres en gang i fremtiden.
Nå er PDT Norge i gang med å lage maler for produktdataene. – GTIN og GS1 er hele nøkkelen for å bruke disse produktdatamalene. De har ikke noen verdi alene, sier Bakken.
Audun Surdal har vært med i vindus- og dørfaggruppen for å lage en GTIN-veileder for byggebransjen. – PDT Norge avstemmer hele stammespråket. Hvis vi som produsent legger inn en kode, så må den forstås gjennom hele verdikjeden, sier han. I dag som ting må gjøres manuelt, skal det lite til før det kommer inn en feil størrelse eller en feil farge.

Snakker ikke sammen

Med BIM er det samme problemet. – Vi har BIM-objekter på alle produktene våre, men de er ikke harmonisert. Det er veldig mange gode aktiviteter rundt omkring, men vi mangler den røde tråden for å utnytte dem, sier Raymond Bakken.
NorDan har brukt mye tid på å være med og utvikle løsninger for hele bransjen. – Det gjør at vi vet at kravene kommer så tidlig at vi kan tilrettelegge for dem, forklarer Bakke.