Introduksjon av 2D-koder tar fart i Kina

Mot slutten av 2023 forventes det at 80 % av alle foretak i næringsmiddelindustrien i den kinesiske provinsen Zhejiang bruker 2D-koder på sine forpakninger.

Erklæringen ble offentligjort 19. mai og er en avtale mellom GS1 Global, GS1 China og Zhejiang AMR (Administration for Market Regulation) for økt sporbarhet og sikkerhet i næringsmiddelindustrien.

I Zhejiang provinsen, som har over 65 millioner innbyggere, kommer myndighetene i samarbeid med GS1 til å begynne en omfattende overgang fra tradisjonelle endimensjonale strekkoder til 2D-koder (QR og GS1 DataMatrix). Implementeringen forventes å være gjennomført mot slutten av 2023.

Del av et globalt initiativ

Kina er et av flere land som går i spissen for det globale Global Migration to 2D initiativet, hvor GS1 veileder bransjer rundt om i verden gjennom introduksjonen av 2D-strekkoder. Nyheten har fått stor oppmerksomhet i Kina hvor TV, aviser og digitale medier har omtalt nyheten.

Over 7000 næringsmiddelprodusenter forventes å inngå i prosjektet og over 200 butikker kommer til å bruke 2D-koder for å skanne alle varene som kjøpes hver dag i den kinesiske provinsen. Trykte 2D-koder på millioner av produkter kommer til å gi mange fordeler for forbrukere, foretak og myndigheter og tilfredsstiller nye krav om bedre produktinformasjon.

20 land har allerede blitt med

Programmet for den globale migreringen av 2D-koder har pågått siden 2020 og så langt har over 20 land tilsluttet seg. Eksempler inkluderer supermarkedkjedene Metro i Tyskland og Woolworths i Australia som allerede har rullet ut POS-lesing av 2D-strekkoder på nasjonalt nivå.  I Norge har blant annet Menykjeden gjennomført et pilotprosjekt med dynamisk informasjon i strekkoden. Dette resulterte i reduksjon av matsvinn på hele 18 %.